ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ Personality Test ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ Personality Test ชุดที่ 2

คลิก!!..คอร์สติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์??

Results

-

#1. พนักงานเสิร์ฟไม่ไหว้ ไม่กล่าวสวัสดี และไม่ย่อตัวเวลาเดินผ่านลูกค้า เป็นเพราะพนังงานขาด ปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับการบริการมากที่สุด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#2. เหตุผลหลักที่ทำให้องค์กรสูญเสียลูกค้า คือ

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#3. การหยุดชะงักของการให้บริการเกิดจากปัญหาใด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#4. ในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าที่อารมณ์เสีย ควรกรทำตามข้อใดเป็นสิ่งแรก

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#5. คำพูดพิเศษเป็นผลให้ผู้รับบริการพึงพอใจ

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#6. การส่งลูกค้าด้วยไมตรีจิตร ไม่ควรกระทำตามข้อใด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#7. หลักข้อหนึ่งในหลาย ๆ ข้อของการสื่อสารเพื่องานบริการที่ดี ได้แก่

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#8. สิ่งที่ต้องควรระมัดระวังมากที่สุด เมื่อจะต้องมีการสื่อสารกับผู้รับบริการ

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#9. สิ่งที่ควรปฏิบัติที่สำคัญที่สุดเมื่อพูด โทรศัพท์กับลูกค้าหรือผู้รับบริการ

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดที่ไม่ควรปฏิบัติในเรื่องของการพูด เพื่อการให้บริการ

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *