ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

Results

-

#1. จงเรียงประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
(1) ยังเป็นศิลปะอย่างหนึ่งอีกด้วย
(2) การปรุงอาหารนอกจากจะเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งแล้ว
(3) ดังที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้
(4) สิ่งเหล่านี้สะท้อนออกมาในรูปแบบของการบริโภคที่ต่างกัน

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#2. ข้อความใดควรเรียงไว้เป็นลำดับแรก
(1) มันก็จะผละออกจากกันโดยตัวเมียมีสิทธิ์จะถ่ายไข่ให้ม้าน้ำหนุ่มตัวอื่นต่อไป
(2) ม้าน้ำตัวผู้และตัวเมียจะเอาท้องชนกัน จนกระทั่งม้าน้ำตัวเมียจะถ่ายไข่ออกหมด
(3) เพราะคำว่า ชู้ ไม่ได้มีบัญญัติไว้ในภาษาของพวกมันแต่อย่างใด
(4) ในกรณีที่ไข่ครอกนั้นมีจำนวนมาก จนถุงหน้าท้องม้าน้ำตัวผู้รับไม่หมด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดควรเรียงไว้เป็นลำดับสุดท้าย
(1) มีผลเป็นควันตลบอยู่
(2) การจะแลเห็นความบริสุทธิ์แห่งจิตย่อมเป็นไปไม่ได้
(3) ควันนั้นจักบดบังความประภัสสรแห่งจิต
(4) ริษยาเป็นไฟทำให้ใจร้อนไหม้

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#4. ประโยคใดมีคำที่มีความหมายกำกวมอยู่ด้วย

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#5. ประโยคใดมีความหมายชัดเจน

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#6. ประโยคใดที่เมื่อเว้นวรรคต่างกัน จะทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#7. ประโยคใดมีความหมายต่างกันมากที่สุด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#8. ประโยคใดมีความหมายต่างกันมากที่สุด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดผิดหลักไวยากรณ์

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.