ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

#2. จำนวนเต็มในข้อใดที่แทน A ด้วยจำนวนนั้น แล้วทำให้ (A - 3) ᴬ⁻⁴ไม่มีความหมายทางคณิตศาสตร์

#3. สุ่มหยิบปิงปองจากกล่องทึบที่บรรจุลูกปิงปอง 3 ลูก ซึ่งมีสีเขียว 2 ลูก และสีฟ้า 1 ลูก ถ้าหยิบลูกปิงปอง 2 ครั้ง จากกล่องโดยหยิบครั้งละ 1 ลูก แล้วใส่คืนความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกปิงปองสีเดียวกัน ทั้ง 2 ครั้ง มีค่าเท่าใด

#4. ปัจจุบันแม่มีอายุ X ปี และลูกมีอายุน้อยกว่าแม่ 20 ปี อีก 4 ปีข้างหน้าแม่จะ มีอายุเป็น 2 เท่าของลูก เขียนนิพจน์แทนผลคูณของอายุแม่กับลูกในอีก 4 ปี ข้างหน้าได้ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#5. บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานชาย 5/11 ของพนักงานทั้งหมด มีพนักงานชายที่มีอายุ เกิน 40 ปี เป็น 1/5 ของพนักงานชาย และมีพนักงานหญิงที่มีอายุเกิน 40 ปี เป็น 2/5 ของพนักงานหญิง ถ้าพนักงานหญิง ที่มีอายุเกิน 40 ปี มีจำนวน 51 คน แล้ง บริษัทแห่งนี้มีพนักงานทั้งหมดกี่คน

ข้อต่อไป

#6. ผลบวกของพจน์ที่ 15 และพจน์ที่ 16 ของแบบรูป 5, 9, 8, 12. 11, 15, 14, 18. 17....ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#7. จำนวนเต็มบวก 3 จำนวนเรียงกันผลคูณของจำนวนแรกกับจำนวนที่สามเท่ากับ 35 ผลคูณ ของจำนวนแรกกับจำนวนกลางเท่ากับเท่าไร

ข้อต่อไป

#8. กำลังสองของจำนวนเต็มลบจำนวนหนึ่งมากกว่ากำลังสองของจำนวนเต็มบวกอยู่ 12 ผลต่างของจำนวนทั้งสองเท่ากับ 6 อยากทราบว่าผลคูณของจำนวนทั้งสองเท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. ถ้าจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าชมรมดนตรีมีจำนวน 33 คนแล้ว จำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าชมรมวิทยาศาสตร์ มีกี่คน

ข้อต่อไป

#10. สุ่มหยิบฉลาก 1 ใบ จากสลาก 50 ใบ ในกล่องทึบใบหนึ่งที่เขียนเลข 1, 2.3 .. .. 50 หมายเลขละ 1 ใบ จำนวนผลลัพธ์ที่จะหยิบได้สลากที่มีหมายเลขที่หารด้วย 2 และ 3 ลงตัวมีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#11. ข้อมูลชุดหนึ่งที่มีค่าเป็น 2, 2, 6, 28, 102 ควรเลือกใช้ค่ากลางในข้อใด

ข้อต่อไป

#12. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียน 20 คนนี้มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.