บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7

Results

-

#1. เค้ก 2 ก้อนซึ่งมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก เค้กก้อนที่ 1 มีเส้นรอบวงยาว 22 เซนติเมตร และหนา 4 เซนติเมตร เค้กก้อนที่ 2 มีรัศมียาว 10.5 เซนติเมตร และหนา 8 เซนติเมตร ทางร้านแบ่งเค้กแต่ละก้อนออกเป็นชิ้น แต่ละชิ้นทำให้เกิดมุมที่จุดศูนย์กลาง 45 องศา ชิ้นเค้กที่ตัดแบ่งจากเค้กก้อนที่ 1 และเค้กก้อนที่ 2 มีปริมาตรต่างกันชิ้นละเท่าใด (π = 22/7

ข้อต่อไป

#2. จงหาพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีฐานยาว 72 เชนติเมตร กว้าง 16 เซนติเมตร และพีระมิดสูง 15 เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#3. ถังเก็บน้ำ A เป็นทรงลูกบาศก์ มีน้ำบรจุอยู่ครึ่งหนึ่งของถัง หากต้องการนำน้ำจากถังเก็บน้ำ B มาเติมให้เต็มถัง A ต้องใช้น้ำจากถังเก็บน้ำ B อย่างน้อยกี่ถัง จึงจะเติมน้ำในถังเก็บน้ำ A ได้เต็มถัง ( π = 22/7 )

ข้อต่อไป

#4. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 30 เมตร และยาว 40 เมตร ต้องการทำลานน้ำพุเป็นรูปวงกลมตรงกลางที่ดิน โดยลานน้ำพุมีเส้นรอบวงกลมยาว 88 เมตร และให้มีทางเดินชิดขอบภายในที่ดิน ซึ่งปูด้วย กระเบื้องทางเดินที่มีความกว้างเท่ากันโดยตลอดขอบของทางเดิน ด้านยาวอยู่ติดกับขอบลานน้ำพุและขอบของที่ดิน จงหาพื้นที่ของทางเดินทั้งหมด ( π = 22/7 )

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. สารละลาย A เข้มข้น 30% หมายถึงมีสาร A 30% และสารอื่นๆ 70% ถ้ามีสารละลาย A เข้มข้น 30% บรรจุอยู่ในถังปริมาณหนึ่ง แล้วผสมสารละลาย A เข้มข้น 50% ลงไปในถัง ดังกล่าว 10 ลิตร หลังจากนั้นผสมสารละลาย A เข้มข้น 10% เพิ่มลงไปในถังอีก 20 ลิตร ทำให้ถังมีสารละลาย A เข้มข้น 28% จงหาว่าเริ่มต้นในถังมีสารละลาย A เข้มข้น 30% อยู่กี่ลิตร

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. กำหนดให้ sin 43° = 0.682 และ cos 43° = 0.731 แล้วค่าประมาณของ tan 47° ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#10. นาย B ยืนอยู่บนตึก ตึกหนึ่งมองลงมาเห็นรถยนต์คันหนึ่ง โดยมุมที่แนวสายตาทำกับแนวเส้นระดับเป็นมุมกัม Cadet ขนาด 30 องศา ถ้ารถยนต์คันนี้อยู่ห่างจากตึก 93 เมตร และนาย B มีความสูง 1.60 เมตร แล้วตึกนี้มีความสูงประมาณเท่าใด (กำหนดให้ √3 ~ 1.732)

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *