บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 11

Results

-

#1. กำหนดให้แอลลีล a ควบคุมลักษณะผิวเผือก แอลลีล A ควบคุมลักษณะผิวปกติและสามารถข่ม แคลลีจ a ได้อย่างสมบูณ์ ถ้าสามี - ภรรยาคู่หนึ่ง ผิวปกติทั้งคู่ มีลูกคนแรกผิวเผือก โอกาสที่สามี - ภรรยาคู่นี้จะมีลูกชายผิวปกติมีค่าเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. ลักษณะไดต่อไปนี้ถูกควบคุมโดยยีนด้อยบนโครโมโซมเพศ

ข้อต่อไป

#3. สิ่งใดต่อไปนี้สามารถใช้ตรวจหาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) เพื่อระบุตัวบุคคลได้

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดจัดเรียงอาหารที่ให้พลังงานเรียงจวกมากไปน้อยได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. จงพิจารณาข้อความที่เกี่ยวกับการทำ โครมาโทกราฟี ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ฝนกรดเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างละอองน้ำ ในอากาศกับแก๊สซัลเฟอร์ไตรออกไรด์ เกิดเป็นสารละลายกรดกำมะกัน ข้อใดเขียนแสดงสมการเคมีได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ตารางแสดงปริมาณความร้อนที่ได้จากเชื้อเพลิง A B C และ D ต้องใช้เชื้อเพลิงชนิดใดมวลน้อยที่สุด จึงจะให้พลังงานความร้อนมากที่สุด

ข้อต่อไป

#8. น้ำ 30 กรัม อุณหภูมิ 25℃ ทำให้กลายเป็นไอน้ำเดือด 30 กรัม อุณหภูมิ 100℃ ใช้ความร้อนกี่แคลรี่ (กำหนดความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ = 1 cal/g.℃ และความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำ = 540 cal/g.)

ข้อต่อไป

#9. สมุนไพรชนิดหนึ่งมีองค์ประกอบเป็นสาร P, Q และ R ซึ่งมีสมบัติการฉะลาย ดังนี้
สาร P ละลายได้ดีในน้ำ ไม่ละลายในเธทานอล
สาร Q ละลายได้ดีในอทานอลแต่ไม่ะลายในน้ำ
สาร R ละลายได้ดีทั้งใบน้ำและเอทานอล
เมื่อนำสมุนไพรชนิดนี้มาบดละเอียด นำไปละลายน้ำแล้วกรองเอาน้ำที่ได้ 50 cm³ ไปเติมเอทานอล 100 cm³ สารละลายที่ได้มีสารใดเป็นตัวละลาย

ข้อต่อไป

#10. เมื่อเดือนที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์สินามิที่ประเทศญี่ปุ่น ปรากฎว่ามีสารกัมมันตภาพรังสีแผ่ออกมาจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ อยากทราบว่าสารกัมมันตภาพรังสีที่แผ่ออกมาเป็นกัมมันตรังสีชนิดใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *