บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 14

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 14

Results

-

#1. เมื่อนำไซครอมิเตอร์ไปวัดอุณหภูมิของอากาศ บันทึกค่าอุณหภูมิจากเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะเบียก 28 ℃ กระเปาะแห้ง 32 ℃ อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์เท่าใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดต่อไปนี้มีสาเหตุต่างจากพวก

ข้อต่อไป

#3. ของเหลว A,B และ C เป็นสารที่เกิดจากน้ำผสมของแข็ง 1 ชนิด เมื่อแบ่งของเหลวส่วนหนึ่งกรองด้วยกระดาษกรอง และอีกส่วนหนึ่งใสในถุงเรลโลเฟนมัดถุงแล้วแช่น้ำในบีกเกอร์ ผลการทดลองมีดังนี้ของเหลวใดเป็นคอลลอยด์ และสารละลายตามลำดับ

ข้อต่อไป

#4. วางดินสอยาว 20 เซนติเมตร ไว้หน้าเลนส์นูนห่างจาก เลนส์เป็นระยะ 30 เซนติเมตร ดังรูป จงหาว่าภาพดินสอที่เกิดขึ้นมีความยาวเท่าไร โดยเลนส์มีความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#5. รถไฟขบวนที่ 1 วิ่งด้วยความเร็ว 28 เมตร/วินาทีเข้าหารถไฟขบวนที่ 2 ที่วิ่งด้วยความเร็ว 30 เมตร/วินาที ขณะที่ ห่างกัน 500 เมตร ทั้งคู่ได้เหยียบเบรคด้วยความหน่วง 2 เมตร/ (วินาที)² อยากหรามว่าจะสามารถหยุดรถไฟทั้งสองขบวนได้ ขณะอยู่ห่างกันเท่าไร

ข้อต่อไป

#6. สาร A มีสมบัติ ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ ยกเว้น อะลูมิเนียมทำปฏิกิริยาเคมี กับ แอมโมเนียมไนเตรต ได้แก๊สแอมโมเนียทำปฏิกิริยากับไขมันหรือน้ำมัน เกิดปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชั่น สาร A น่าจะเป็นสารใดได้บ้าง

ข้อต่อไป

#7. กำหนดให้ T แทนยืนที่กำหนดลักษณะต้นสูงในถั่วลันเตา เป็นลักษณะเด่นและมีการข่มแบบสมบูรณ์ (Complete dominance) ต่อต้นเตี้ย (t) หากนักวิจัย ทำการผสมถั่วรุ่นพ่อแม่ โดยให้ต้นพ่อมีลักษณะด้อย หลังจากผสมได้รุ่นลูก 500 ต้นจำแนกเป็นต้นสูง 248 ต้น ต้นเตี้ย 252 ต้น จงหาจีโนไทป์ของต้นแม่และต้นลูกที่ให้ลักษณะต้นสูงตามลำดับ

ข้อต่อไป

#8. เติมสาร A 5 กรัม ลงในน้ำ 50 กรัม อุณหภูมิเดิมของน้ำ 25 องศาเซลเชียส ถ้าการละลายครั้งนี้คายความร้อนออกมา 500 แคลอรี อุณหภูมิสุดท้ายของสารละลายเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. เคาะท่อเหล็กยาวท่อหนึ่ง ณ ตำแหน่งปลายท่อเหล็กผู้สังเกตที่อยู่อีกปลายด้านหนึ่งได้ยินเสียงดัง 2 ครั้ง เมื่อเวลาผ่านไป 0.2 และ 3 วินาที จงหาว่าเสียงจะเคลื่อนที่ในท่อเหล็กด้วยความเร็วเท่าใด กำหนดให้ความเร็วเสียงในอากาศ = 340 เมตรต่อวินาที

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดจัดเป็น GMOs

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *