ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4

Results

-

#1. จงคำนวณค่าพลังงานของปฏิกิริยากรการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ของแก๊สมีเทน กำหนดค่าพลังงานเฉลี่ยในหน่วย kJ/mol

ข้อต่อไป

#2. สารในข้อใดเป็นโมเลกุลมีขั้วทุกสารหรือไม่มีขั้วทุกสาร

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดจัดเป็นสารประกอบไอออนิกทั้งหมด

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. สารใดมีความไม่อิ่มตัวมากที่สุด เมื่อทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนในแอลกอฮอล์

ข้อต่อไป

#6. เมื่อนำสาร A , B , C , และ D มาทดสอบได้ผลการทดลอง ดังตาราง ข้อใดผิด

ข้อต่อไป

#7. ผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้บรรจุแชมพูปรากฏ สัญสักษณ์ใต้บรรจุภัณฑ์ หมายถึงพอลิเมอร์ใด

ข้อต่อไป

#8. ขว้างวัตถุออกไปในอากาศด้วยความเร็วต้น 15 เมตรต่อวินาที ในทิศทางทำมุม 53 องศา กับแนวระดับวัตถุจะไปได้ไกลเท่าใด กำหนดให้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มล่วงของโลก = 10 m/s²

ข้อต่อไป

#9. มวล 100 กรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที เข้าชนสปริงซึ่งวางบนพื้นลื่นถ้าค่าคงตัวของสปริงเท่ากับ 1000 นิวตันต่อเมตร ขณะที่สปริงถูกกดให้สั้นที่สุดขนาดของแรงที่สปริงกระทำต่อวัตถุเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. นักเรียนคนหนึ่งต้องการแขวนป้ายโฆษณาที่เสา OA ซึ่งทำมุม 60 องศากับพื้นดินดังรูป เขาจะต้องใช้เชือก AB ดึงเสาไว้ ถ้าเสา OA มีขนาดสม่ำเสมอหนัก 400 นิวตัน และป้ายโฆษณาหนัก 2,000 นิวตัน แรงจึงในเส้นเชือก AB จะเป็นเท่าใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *