บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6

Results

-

#1. สารประกอบคอลไรด์ในข้อใดไม่สามารถใช้สารละลายชิลเวอร์ไนเตรต (Ag.NO₃) ทดสอบได้

ข้อต่อไป

#2. ธาตุ M มีเลขอะตอม 19 ข้อใดกล่าวถึงสารประกอบคอลไรด์และออกไซด์ของ M ได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. x,y มีเลขอะตอม 35 และ 15 ตามลำดับ สารประกอบโคเวเลนต์ที่ได้ควรมีสูตร อย่างไร เมื่อการรวมตัวเป็นไปตามกฎออกเตต

ข้อต่อไป

#4. สารประกอบในข้อใด แรงยึดเหยี่ยวระหว่างพันธะออกซิเจนกับออกซิเจน มีพลังงาน มากที่สุด

ข้อต่อไป

#5. O เป็นธาตุที่มีการจัดอิเล็กตรอนเป็น 2, 6, CI เป็นธาตุแฮโลเจน สารประกอบระหว่าง O กับ CI มีสูตรและเรียกชื่ออย่างไร

ข้อต่อไป

#6. สารหรืออิออนคู่ใดมีพันธะภายในโมเลกุลเหมือนกัน

ข้อต่อไป

#7. ข้อมูลใช้ประกอบคำถาม

ข้อต่อไป

#8. สารประกอบโคเวเลนต์ AB₃ รูปร่างเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยม ข้อใดกล่าวถึงธาตุ A และ B ได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ก๊าซในข้อใดทำให้เป็นของเหลวได้ยากที่สุด

ข้อต่อไป

#10. ใช้ข้อมูลประกอบคำถามผสมสารคู่ใดต่อไปนี้ไม่เกิดตะกอน

ข้อต่อไป

#11. จากการทดลองการเกิดคลื่นน้ำในถาดคลื่น ถ้าปรับกระแสไฟฟ้าจนปุ่มกำเนิดคลื่นของมอเตอร์สั่นลดลงครึ่งหนึ่งของค่าเดิม อยากทราบว่าคำตอบข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. จากรูป เป็นคลื่น 2 ขบวนวิ่งเข้าหากันด้วยอัตราเร็วเท่ากัน คือ 1 เมตร/วินาที รูปคลื่นจะมีลักษณะหักล้างหมด เมื่อเวลาผ่านไปกี่วินาที

ข้อต่อไป

#13. แหล่งกำเนิดคลื่นอันหนึ่ง ปล่อยคลื่นออกไปด้วยความถี่ 10 เฮิรตซ์ เคลื่อนที่ออกไปด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ขณะหนึ่ง จุด 2 จุดบนคลื่น ซึ่งห่างกัน 2.5 เมตร จะมีเฟสต่างกันกึ่องศา ให้ตอบไม่เกิน 360 องศา

ข้อต่อไป

#14. คลื่นน้ำหน้าตรงเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความลึกไม่เท่ากัน 2 บริเวณดังรูป อยากทราบว่า ความเร็วของคลื่นน้ำบริเวณ ข. มีค่าเป็นกี่เท่าของความเร็วคลื่นน้ำบริเวณ ก.

ข้อต่อไป

#15. จากรูป P เป็นจุดใดๆอยู่บนเส้นปฏิบัพถ้า S₁P = 10 เซนติเมตร S₂P = 4 เซนติเมตร และการทดลองนี้ใช้มอเตอร์ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ความเร็วของคลื่นน้ำ มีค่ากี่เซนติเมตร/วินาที

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *