บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7

Results

-

#1. คลื่นชนิดหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ ดังในรูป ไปทางขวาด้วยอัตราเร็ว 0.5 เมตร/วินาที อยากทราบว่า เมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาที จุด P ซึ่งเป็นจุดหนึ่งบนตัวกลางจะเคลื่อนที่ได้การกระจัดกี่เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#2. เมื่ออุณหภูมิขณะนั้น 15℃ เราสามารถได้ยินเสียงสะท้อนกลับด้วยระยะทางที่สั้นที่สุดจากแหล่งกำเนิดเสียงกี่เมตร

ข้อต่อไป

#3. คำตอบข้อใดถูก

ข้อต่อไป

#4. แหล่งกำเนิดเสียงที่มีความถี่ 100 เฮิร์ตซ์ เคลื่อนที่เข้าหากำแพงในแนวตั้งฉาก ด้วยความเร็ว 10 เมตรวินาที ผู้ฟังยืนอยู่หลังแหล่งกำเนิดเสียงจะได้ยินบีตส์กี่ครั้งต่อวินาที (อัตราเร็วของเสี่ยง 340 เมตร/วินาที)

ข้อต่อไป

#5. ท่อเรโซแนนช์เปิดด้านยาว 1 เมตร สามารถเกิดการสั่นพ้อง Overtone ที่ 2 ได้ความยาวคลื่นของคลื่นเสียงมีกี่เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#6. รถยนต์วิ่งบนทางด่วนพิเศษสายหนึ่ง ทำให้เกิดเสียงที่ระดับควาามเข้ม 90 เดซิเบล ที่ตำแหน่งบ้านซึ่งห่างจากถนน 20 เมตร นักเรียนคิดว่าจะลดระดับความเข้มของเสียงได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#7. เครื่องบิน บินสูงจากพื้นดิน 6 กม. ในแนวระดับด้วยอัตราเร็ว 5/3 มัค อยากทราบว่าตำแหน่งที่เริ่มรับคลื่นกระแทกบนพื้นดินห่างจากเครื่องบินเป็นระยะทางกี่กิโลเมตร

ข้อต่อไป

#8. กระจกนูนที่ติดอยู่ตามสี่แยกแห่งหนึ่งมีความยาวโฟกัส 2 เมตร รถยนต์วิ่งเข้าหากระจกนูนที่ระยะ 8 เมตร หน้ากระจกไปยังระยะ 6 เมตรหน้ากระจกดังกล่าว ภาพจะวิ่งจากที่ใดไปยังที่ใด

ข้อต่อไป

#9. เลนส์นูนอันหนึ่งพบว่าเกิดภาพหัวตั้งหน้าเลนส์และโตกว่าวัตถุ 4 เท่า ถ้าความยาวโฟกัสของเลนส์เท่ากับ 10 เซนติเมตร ต้องวางวัตถุห่างเลนส์กี่เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#10. เหรียญบาทอันหนึ่งถูกวางทับด้วยแท่งแก้วซึ่งหนา 30 เซนติเมตร และมีดรรชนีหัก 3/2 ถ้ามองดูเหรียญบาทตรงๆ ผ่านแท่งแก้วจะเห็นเหรียญบาทอยู่ลึกกี่เซนติเมตร (กำหนดดรรชนี หักเหแสงในอากาศเท่ากับ 1)

ข้อต่อไป

#11. แสงเดินทางในสองตัวกลางคือแก้วและเพชร โดยแก้วมีดรรชนีหักเห 3/2 และเพชรมีดรรชนีหักเห 5/2 มุมตกกระทบที่จะทำให้เกิดการสะท้อนกลับหมดเป็นไปตามข้อใด

ข้อต่อไป

#12. ติดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 40 วัตต์ จำนวน 5 หลอดที่มีอัตราการให้พลังงานแสง หลอดละ 2, 700 ภูเมน ถ้าให้แสงจากหลอดไฟทั้ง 5 หลอด ตกกระทบพื้นที่ขนาดกว้าง 3 เมตรและยาว 9 เมตร ความสว่างที่ตกบนพื้นที่จะมีขนาดกี่ลักซ์

ข้อต่อไป

#13. เม็ดพลาสติก 2 เม็ด สีเหลือง และสีม่วงแดง เมื่อนำไปวางภายใต้แสงสีแดง จะเห็นเม็ดพลาสติกสีเหลือง และสีม่วงแดง เป็นสีอะไรตามลำดับ

ข้อต่อไป

#14. จากรูป ความสัมพันธ์ระหว่างเวกเตอร์ข้อใดผิด

ข้อต่อไป

#15. จากการทดลองเมื่อลากแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณที่ใช้กับไฟบ้าน ปรากฎจุดบนแถบกระดาษดังรูป จงหาความเร็วของแถวกระดาษ ณ จุดที่ 5 ในหน่วย เซนติเมตร/วินาที

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *