บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 8

Results

-

#1. ในการทดสอบสมรถภาพของนักเรียนนายร้อยตำรวจในการวิ่งรอบสนาม 400 เมตร พบว่านักเรียนนายร้อยคนหนึ่งวิ่งครบรอบใช้เวลา 50 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยของนักเรียนนายร้อยคนนี้ เมื่อวิ่งครบ 1 รอบ/วินาที

ข้อต่อไป

#2. วัตถุเคลื่อนที่ได้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาดังกราฟ ความเร่งในวินาที ที่ 5 เป็นกี่เมตร/(วินาที)²

ข้อต่อไป

#3. รถ A กำลังออกตัวจากจุดหยุดนิ่งด้วยความเร่งคงที่ ขณะที่รถ B ผ่านมาพอดี ด้วยความเร็วคงที่ 20 เมตร/วินาที พบว่ารถทั้งสองไปทันกันที่เวลา 10 วินาที จงหาความเร่งของรถ A ในหน่วยเมตร/(วินาที)²

ข้อต่อไป

#4. ขณะที่บอลลูนลอยขึ้นอยู่สูงจากพื้น 90 เมตร คนบนบอลลูนปล่อยก้อนหินตกลงมาถึงพื้นในเวลา 6 วินาที่ จงหาความเร็วของบอลลูนเป็นกี่เมตรต่อวินาที ถ้าบอลลูนลอยขึ้นด้วยความเร็วคงที่

ข้อต่อไป

#5. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. แรงเป็นปริมาณชนิดหนึ่งที่มีอำนาจทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้
2. แรงที่โลกดูดวัตถุ จะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุเสมอ
3. วัตถุที่วางนิ่งอยู่บนพื้นราบ โดยปราศจากแรงภายนอกกระทำ จะมีแรงเสียดทานกระทำเป็นศูนย์เสมอ
คำตอบข้อใดถูกที่สุด

ข้อต่อไป

#6. จากกราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและเวลาของการเคลื่อนที่ตามรูปที่กำหนดให้ การเคลื่อนที่ในช่วงใดที่เป็นไปตามกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน

ข้อต่อไป

#7. จงคำนวณหาแรงตึงเชือก T₁ มีค่ากี่นิวตัน

ข้อต่อไป

#8. มวลสองก้อนขนาด 2 x 10⁵ และ 4 x 10⁵ กิโลกรัม วางห่างกัน 2 เมตร อยาก ทราบว่าน้ำหนักของมวล 4 x 10⁵ กิโลกรัม ที่ชั่งบนมวล 2 X 10⁵ กิโลกรัม จะมีค่านิวตัน ถ้ากำหนดค่านิวโน้มถ่วงสากล เท่ากับ 6 x 10⁻¹¹ นิวตัน (เมตร)²/ (กิโลกรัม)²

ข้อต่อไป

#9. ต้องวางวัตถุที่ตำแหน่งสูงจากผิวโลกเป็นกี่เท่า ของรัศมีโลกที่จะทำให้น้ำหนักของวัตถุลดลงเหลือ 1/4 ของน้ำหนักผิวโลก

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดแสดงความหมายกฎของนิวตัน ข้อที่ 3 ได้ชัดเจนที่สุด

ข้อต่อไป

#11. นำของเหลวใส ไม่มีสี A มาระเหยจนแห้ง พบว่าไม่มีสารใดเหลืออยู่เลย และเมื่อนำของเหลว A ไปหาจุดเดือดแล้วนำมาเขียนกราฟจะได้กราฟดังรูปข้อสรุปใดเป็นไปได้

ข้อต่อไป

#12. สาร A มีจุดเดือดสูง ไม่ละลายน้ำ
สาร B ระเหยง่าย ไม่ละลายน้ำ
สาร C จุดเดือดปานกลาง ละลายในเฮกเซน
สาร D จุดเดือดต่ำ ละลายน้ำ
สารใดที่สามารถแยกออกจากสารอื่นได้โดยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ ได้ง่ายสุด

ข้อต่อไป

#13. ถ้านำสารผสมระหว่างสารต่างๆ ดังตารางมาทำโคมโตกราฟีกระดาษ ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. ข้อมูลการละลายของสาร X ในน้ำ

ข้อต่อไป

#15. ธาตุชนิดหนึ่งมีประจุในนิวเคลียสเป็น 12 เท่าของประจุในนิวเคลียสของธาตุไฮโดรเจน และมีผลต่างของเลขมวลกับเลขอะตอมเท่ากับ 12 จำนวนอนุภาคมูลฐานของ อะตอมธาตุนี้เป็นเท่าใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *