บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ถ้า x แปรผันโดยตรงกับรากที่สองของ y และ x = 2 เมื่อ y = 3 ค่าของ y เมื่อ 2 = 6√3 คือข้อใด

ข้อต่อไป

#3. สามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่ง มีผลบวกของด้านประกอบมุมฉากยาวรวมกัน 28 cm ถ้าด้านที่ยาวที่สุดของสามเหลี่ยมนี้คือ 20 cm จงหากำลังสองของผลบวกของด้านที่ยาวที่สุดกับด้านที่สั้นที่สุด

ข้อต่อไป

#4. หยดน้ำรูปทรงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 นิ้ว ตกลงในกรวยกลม 500 หยดก็เต็มพอดี ถ้ากรวยกลมมีส่วนสูงเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางปากกรวย แล้วกรวยกลมใบนีมีความสูงกี่นิ้ว

ข้อต่อไป

#5. กำหนดให้ y = -x² + 2x + 8 มีจุดตัดบนแกน y คือ y = k และมีสมการแกนสมมาตรคือ x = C ค่าของ 2kC ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#6. พิจาณาสมการ

ข้อต่อไป

#7. ในการเลือกตั้งนนายก อบต. มีผู้สมัครเพียงสองคน โดยผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นาย ก ชนะ นาย ข 10 เสียง ซึ่งภายหลังมีการวิเคราะห์ว่า หาก 10% ของผู้เลือกนาย ก เปลี่ยนใจไปลงคะแนนให้นาย ข จะส่งผลให้นาย ข ชนะ นาย ก 10 เสียง อยากทราบว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกี่คน

ข้อต่อไป

#8. เมื่อ 8 ปีที่แล้ว อัตราส่วนอายุของแดงและดำเป็น 3 : 4 ถ้าปัจจุบันอายุของแดงและดำมีอัตราส่วน เป็น 4 : 5 ปัจจุบันเขามีอายุรวมกันกี่ปี

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *