บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. แยกตัวประกอบได้เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#4. บริษัทรถไฟฟ้ามหานครประกาศลดราคาค่าตั๋วโดยสารรถฟฟ้าใต้ดินลงเที่ยวละ 10 บาท หาก ซื้อแบบเหมารวม (30 เที่ยวขึ้นไป) แทนที่จะซื้อทีละใบในแต่ละเที่ยว นายนาวีพบว่าหากเขานำ เงิน 1,800 บาท ไปซื้อตั๋วแบบเหมารวม จะทำให้เขาใช้บริหารรถไฟฟ้าใต้ดินได้มากขึ้นอีก 30 เที่ยว เมื่อเทียบกับการซื้อราคาเต็มทีละใบ อยากทราบว่าตั๋วราคาเต็มมีราคาใบละเท่าใด

ข้อต่อไป

#5. สามเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่งมีความยาวเส้นรอบรูปเท่ากับ 18 cm จงหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บน เส้นตั้งฉากที่ลากจากจุดยอดของสามเหลี่ยมมายังฐานว่ามีค่ากี่ตารางเซนติเมตร

ข้อต่อไป

#6. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีเส้นรอบรูปยาว 12 นิ้วเท่ากัน จะมีพื้นที่ต่างกัน

ข้อต่อไป

#7. กำหนดให้

ข้อต่อไป

#8. เมื่อ 5 ปีที่แล้ว สมทรงมีอายุมากกว่าสมศักดิ์ 3 ปี ปัจจุบันสมศักดิ์มีอายุ 2/3 เท่าของอายุสมชาย ถ้าสมชายในปัจุบันมีอายุ 18 ปี แล้วปัจจุบันนี้อายุของสมทรงและสมศักดิ์รวมกันได้กี่ปี

ข้อต่อไป

#9. กำหนดให้ 1/x + 2/x-3 = 0 ค่าของ x⁹⁹ + 9 ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#10. มีลูกเต๋า 1 ลูก วางไว้คงที่ ถ้ามองด้านหน้าจะเห็นแต้มบนหน้าลูกเต๋าเท่ากับ 6 ตามรูป ถ้านำลูกเต๋าอีกลูกหนึ่งมาวางติดกับรูปแรกในลักษณะเดียวกัน ความน่าจะเป็นที่ผลรวมแต้มของลูกเต๋า ทั้งสองจะมีค่ามากกว่า 10 มีค่าเท่าใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *