บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5

Results

-

#1. จงหาจุดตัดของกราฟ y = 2x และ -2x + y = 5

ข้อต่อไป

#2. ถ้า x + 2 หาร x³ + 5x² + kx + 8 ลงตัว แล้ว k มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#3. พื้นที่แรเงาในสามเหลี่ยมคือ

ข้อต่อไป

#4. มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#5. วงกลมวงหนึ่งมีพื้นที่ 4π ตารางหน่วย สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดที่บรรจุภายในวงกลมจะมีพื้นที่กี่ตารางหน่วย

ข้อต่อไป

#6. ลูกทองเหลืองทรงกลมลูกหนึ่งมีรัสมี 7 เซนติเมตร จงหาว่าลูกบาศก์ทองเหลืองที่มีผิวเท่ากับ ลูกทองเหลืองทรงกลมนี้ จะมีความยาวด้านละกี่เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#7. ตารางแสดงจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 100 คน ที่ได้จากการสุ่มเกี่ยวกับประเภทของผลไม้ที่ชอบรับประทานมากที่สุด ถ้าสุ่มนักเรียนชายมา 1 คน ความน่าจะเป็นที่จะสุ่มได้นักเรียนชายที่ชอบรับประทานสาลี่มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. ถ้า Ix - 4I =9 แล้ว x มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. กำหนด cotx = 0.25 จงหาค่า

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *