ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7

Results

-

ข้อต่อไป

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ดิน 20 ไร่ ต้องการถมดินให้สูงขึ้น โดยการขุดบ่อขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในที่ดินแปลงนี้ ขนาดของบ่อ กว้าง 40 วา ยาว 50 วา ลึก 2 เมตร แล้วนำดินที่ขุดได้ทั้งหมดมาถมหน้าดินเกลี่ยให้เสมอกัน ที่ดินแห่งนี้จะสูงขึ้นกี่เมตร

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดถูกต้อง

#5. ห้องสูง 6 เมตร แมงมุมตัวหนึ่งเกาะที่เพดานห้องห่างจากมุมพื้นห้องมุมหนึ่งวัดเป็นเส้นตรงได้ 10 เมตร จากนั้นแมงมุมชักใยห้อยหัวลงมาในแนวดิ่งจนถึงพื้นห้องและวิ่งไปยังผนังด้านหนึ่งเป็นระยะทางสั้นที่สุดเท่ากับ 4 เมตร แมงมุมตัวนี้จะอยู่ห่างจากมุมห้องเป็นระยะทางเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ซื้อสติกเกอร์มาสองลาย ๆ ละเท่า ๆ กัน ลายแรกราคา 3 แผ่นบาท ลายที่สองราคา 2 แผ่นบาท ถ้าขายสติกเกอร์ทั้งสองลายรวมกัน ราคา 5 แผ่น 2 บาท จะได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. กำหนดให้สี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 รูป บรรจุในครึ่งวงกลม O ดังรูป ถ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กมีพื้นที่ 64 ตร.หน่วยแล้ว รัศมีของครึ่งวงกลม O ยาวเป็นเท่าไร

ข้อต่อไป

#10. ปั้มน้ำมันแห่งหนึ่งต้องการผลิตไบโอดีเซล 15 % (B-15) โดยนำน้ำมัน B-5 10 ส่วน มาผสมกับ B-10 จำนวน 15 ส่วน และ B-20 อีกจำนวนหนึ่ง จงหาว่าจะต้องใช้ B-20 กี่ส่วน จึงจะได้ B-15 ตามที่ต้องการ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *