บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

Results

-

#1. ในการแข่งขันว่ายน้ำแบบเดี่ยวผสม 4 x 100 เมตร นนอ.นภาฯ ตัวแทน รร.นายเรืออากาศว่ายน้ำท่าผีเสื้อระยะทาง 100 เมตร ใช้เวลา 42 วินาที ว่ายน้ำท่ากรรเชียงระยะทาง 100 เมตร ใช้เวลา 48 วินาที ว่ายน้ำท่ากบระยะทาง100 เมตร ใช้เวลา 50 วินาที และว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ระยะทาง 100 เมตรใช้เวลา 40 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของนนอ.นภาฯ

ข้อต่อไป

#2. นนอ.เหินฟ้าฯ วิ่งจากจุด A ผ่านจุด B ไปถึงจุด C ตามเส้นทางในรูป จงหาว่า นนอ.เหินฟ้าฯ วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยกี่เมตร/วินาที เมื่อทุกๆ ระยะทาง 1 เมตรในช่วง AB เขาใช้เวลาวิ่ง 1/8 วินาที และทุกๆ ระยะทาง 1 เมตร ในช่วง BC เขาใช้เวลาวิ่ง 1/10 วินาที

ข้อต่อไป

#3. ในการลงจอดของเครื่องบินลำหนึ่งที่มีมวล 2 ตัน เมื่อสัมผัสพื้น เครื่องบินมีความเร็ว 200 เมตร วินาที และเบรกด้วยความเร่งคงที่ - 5 เมตร/(วินาที)² จงหาเวลาที่ใช้ในการลงจอดจากจุด A ถึงจุด B

ข้อต่อไป

#4. เชือกผูกติดกับผนังและวัตถุ m ที่มีน้ำหนัก 45 นิวตัน ดังแสดงในรูป ค่าแรงดึงในเส้นเชือก T₁ และ T₂ เท่ากับกี่นิวตันตามลำดับ

ข้อต่อไป

#5. ก้อนหินตกอย่างอิสระจากหน้าผา กระทบผิวน้ำ ณ เวลา t₀ แล้วจมลงสู่พื้นน้ำ กราฟในข้อใดอธิบายการเคลื่อนที่ของ ก้อนหินนี้ได้ถูกต้องที่สุด

ข้อต่อไป

#6. คานเบาอันหนึ่งยาว 1 เมตร วางอยู่บนจุดหมุนที่กึ่งกลางคานพร้อมด้วยมีวัตถุและแรง F กระทำกับคานดังรูป จงหาแรง F ที่ทำให้คานอยู่ในแนวระดับ

ข้อต่อไป

#7. เครื่องบินลำหนึ่งบินที่ความสูง 400 เมตร และทิ้งลูกระเบิดที่มีน้ำหนัก 30 นิวตัน โดยในขณะนั้นเกิดลมพายุฤดูร้อนที่ทำให้มีแรงคงที่ขนาด 500 นิวตันกระทำต่อลูกระเบิด ดังรูป จึงทำให้ลูกระเบิดตกเลยเป้าหมายเป็นระยะทาง 300 เมตร จงหางานที่เกิดจากพายุฤดูร้อนนี้

ข้อต่อไป

#8. สปริงเส้นหนึ่ง เมื่อตึงให้ยืดออก 2 เซนติเมตรจะมีพลังงานศักย์ยืดหยุ่น 80 จูล จงหาแรงอัดสปริงให้หดตัวเข้า 3 เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#9. มะพร้าวลูกหนึ่งมีมวล 2 กิโลกรัม หล่นจากต้นสูง 10 เมตร เมื่อตกมาได้ระยะ 5 เมตร จงหาความเร็วของมะพร้าวในขณะนั้น ถ้าไม่คิดแรงต้านของอากาศ (กำหนดให้ g = 10 เมตร/(วินาที)²)

ข้อต่อไป

#10. วัตถุให้ความร้อนชิ้นหนึ่งมีมวล 100 กิโลกรัม ซึ่งสามารถให้ความร้อนได้ 4.52 แคลอรี ทุกๆ 1 กรัม วางอยู่ใน บีกเกอร์ที่มีน้ำบรรจุอยู่ 1 ลิตร และมีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเชียส จงหาว่าจะเหลือน้ำอยู่กี่กรัม หากตั้งสมมดิฐาน ว่าวัตถุขึ้นดังกถ่าวถามารถให้ความร้อนได้ตลอดเวลาด้วยค่าคงที่และค่าความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็น ไอน้ำของน้ำเดือด มีค่าเป็น 540 แคลอรี/กรัม

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *