บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5

Results

-

#1. จากแผนภาพนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. เคนผมเหยียดแต่งงานกับหน่อยผมหยัก ทั้งคู่มีสันจมูกตรงซึ่งเป็นลักษณะด้อย ถ้าผมหยักและสันจมูกโค้งเป็นลักษณะเด่น ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. จากแผนภาพที่กำหนด ข้อความใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่สอดกล้องกับข้อมูลในตาราง

ข้อต่อไป

#5. จากแผนภาพที่กำหนด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. จากชุดทดลองดังภาพ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. จากภาพแสดงส่วนประกอบของเซลล์สิ่งมีชีวิต ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. จากภาพข้อใดไม่ถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *