บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 9

Results

-

#1. การเปลี่ยนแปลงในข้อใด เป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ข้อต่อไป

#2. นักเรียนชั้น ม.3 แห่งหนึ่งได้ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ดังนี้
ก. ละลายแอมโมเนียมคลอไรค์ในน้ำ ที่ข้างภาชนะด้านนอกมีไอน้ำเกาะ
ข. น้ำผลึกโซดาไฟ ใส่ในบีกเกอร์บรรจุน้ำ แล้วจับข้างบีกเกอร์รู้สึกร้อน
ค. การเทกรดซัลฟุริกเข้มข้น จำนวน 20 cm³ ลงในบีกเกอร์บรรถุน้ำ 150 cm³
ง.ต้มน้ำอุณหภูมิ 10℃ ให้เป็นน้ำที่อุณหภูมิ 100℃
ข้อใดเป็นปฏิกิริยาที่คายความร้อน

ข้อต่อไป

#3. โครโมโซมมีความเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าว ถูกต้อง
ก. มนุษย์มีโครโมโซม 46 แท่ง
ข. นักร้องชายได้โครโมโซม Y จากพ่อและแม่
ค. นักเรียนที่สอบเข้า ร.ร.เตรียมทหารมักเป็นโรคตาบอดสี ซึ่งเป็นโรคที่ผิดปกติทางพันธุกรรม
ง. นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ได้โครโมโซม X จากพ่อและแม่

ข้อต่อไป

#4. ในปี พ.ศ. 2549 สมาคมดาราศาสตร์นานาชาติ ได้มีมติปลดดาวพลูโตออกจากระบบสุริยะทำให้เหลือดาวเคราะห์ 8 ดวง เพระเหตุใดจึงต้องปลดดาวพลูโตออก

ข้อต่อไป

#5. วัตถุสูง 8 ซม. วางห่างจากเลนส์นูนเป็นระยะ 30 ซม. แล้วได้ภาพจริงห่างจากเลนส์ 5 ซม. ความยาวโฟกัสของเลนส์ และความสูงของภาพเป็นเท่าไร

ข้อต่อไป

#6. จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง
ก. ความลึกของมหาสมุทร สามารถหาได้โดยการคำนวณ จากสูตรต่อไปนี้ ความลึก = ความเร็วแสงในน้ำ x เวลาที่แสงใช้เดินทางไปกลับ/2
ข. เส้นไอโซบาร์ คือเส้นที่ลากผ่านบริเวณที่มีอุณหภูมิเท่ากัน
ค. แรงดันของของเหลวทั้งหมดเท่ากับความลึกของของเหลว x ความหนาแน่นของของเหลว x พื้นที่แรงดันกระทำ
ง. ความชื้นสัมพัทธ์ = มวลของไอน้ำที่มีอยู่จริง/ ปริมาณไอน้ำอิ่มตัว

ข้อต่อไป

#7. ในห้องพักผ่อนของนักเรียนนายเรือเปิด TV ขนาด 110 วัตต์ 1 เครื่อง และตู้เย็นขนาด 500 W 1 ตู้ ถ้าใช้ฟิวส์ ขนาด 30 แอมแปร์ จะเปิดหลอดไฟขนาด 100 วัตต์ พร้อมกันได้มากที่สุดกี่ดวง (ห้องพักผ่อนนักเรียนนายเรือใช้ไฟ กระแสสลับ 220 โวลต์ เหมือนไฟบ้านทั่วไป อุปกรณ์ทุกอย่างถูกกำหนดให้ใช้กับไฟ 220 โวลต์)

ข้อต่อไป

#8. ฟิวส์รวมของวงจร ไฟฟ้าในบ้านมีขนาด 15 แอมแปร์ ถ้าในบ้านมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ดังนี้จะยังสามารถเปิดหลอดไฟขนาด 60 วัตต์ได้มากสุดอีกกี่หลอด ฟิวส์จึงไม่ขาด

ข้อต่อไป

#9. สมมติว่าขณะนี้เป็นช่วงหัวค่ำของเดือนกุมภาพันธ์ พบกลุ่ม ดาวกลุ่มหนึ่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดังรูป ดาวเหนือจะอยู่ในทิศทางใด (ทิศทาง A, B, C หรือ D)

ข้อต่อไป

#10. คนที่เป็นโรคเกาต์ปวดไขข้อ มักมีสาเหตุมาจากอะไร

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดไม่ใช่ คุณสมบัติของเส้นใยนำแสง

ข้อต่อไป

#12. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าว ถูกต้อง
ก. โปรโตซัวแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอน ไคออกไซค์ที่ผิวของลำตัว
ข.ตับทำหน้าที่ในการเปลี่ยน CO(NH₂)₂ ให้เป็น 2NH₃ และขับออกทางใด
ค. ซีรีเบลล์มอยู่บริเวณท้ายทอยทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ง. แบคที่เรียย่อยอาหารโดยการดูดกลืนอาหารเข้ามาในเซลล์และปล่อยน้ำย่อยออกมาเพื่อสลายโมเลกุลให้มีขนาดเล็กลงก่อนดูดซับ

ข้อต่อไป

#13. จากห่วงโซ่อาหาร ข้อความใดกล่าว ไม่ถูกต้อง
ก. ปริมาณประชากร ของเหยี่ยวมีน้อยที่สุดในระบบนิเวศน์นี้
ข. การลดหรือเพิ่มของงูมีผลต่อประชากรของกระต่าย
ค. เหยี่ยวและเต่ามีความสัมพันธ์แบบ Neutralism
ง. แมลงเป็น sccond consumer

ข้อต่อไป

#14. กำหนดให้ตัวต้านทานทุกตัวในวงจรนี้ มีค่าเท่ากับ R โอห์ม แล้วหากเปลี่ยนค่า R₁ เท่ากับ 2R โอห์ม จงหาว่าข้อใดกล่าว ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. วงจรลอจิกรูปนี้ แสดงถึงการเข้ารหัสเปิด/ปิดประตู ประตูจะเปิด เมื่อ S อยู่ในสถานะ 1 (ลอจิก High) ผู้ปิดประตูต้องใส่รหัสในการเปิดประดู (A, B และ C) จงหาว่าสถานะของ A, B และ C ควรเป็นอย่างไร ประตูจึงจะเปิด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *