ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 17

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 17

Results

-

#1. จงหาทศนิยมตำแหน่งที่ 2010 ของ 2/7 ว่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. เวลาอะไรที่เข็มทั้งสองของนาฬิกาทำมุมฉากครั้งแรก

ข้อต่อไป

#3. จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านละ 6 ซม. พีระมิดสูง 4 ซม.

ข้อต่อไป

#4. ปัง ปอน และ เจม มีเงินรวมกันเป็น 154 บาท ปังมีน้อยกว่าปอน 15 บาท ปังมีมากกว่าเจม 5 บาท แล้วเจมมีเงินเท่าใด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดเป็นเท็จ

ข้อต่อไป

#6. นชท. สมชาย ถูกทำโทษ ให้กลิ้งถังนํ้ามันที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 เซนติเมตร ไปไกลระยะทาง 92.4 เมตร จงหาว่า นชท. สมชาย กลิ้งถังนํ้ามันได้กี่รอบ

ข้อต่อไป

#7. เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆ โดยที่ ห.ร.ม. ของ a และ b คือ 19 ค.ร.น. ของ a และ b คือ 285 ถ้า a < b แล้ว 285 จงหาค่า a ที่ตํ่าที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อต่อไป

#8. สามเหลี่ยมด้านเท่ามีความยาวด้านละ 60/7 ซม. จงหาส่วนสูงของสามเหลี่ยมรูปนี้

ข้อต่อไป

#9. ชายคนหนึ่งเดินทางไปทางทิศเหนือ 15 กม. แล้วเดินต่อไปทางทิศตะวันออก 6 กม. แล้วเดินทางต่อไปทางทิศ เหนือ 9 กม. และเดินทางไปทางทิศตะวันออกอีก 4 กม. จึงหยุดอยากทราบว่าเขาอยู่ห่างจากจุดตั้งต้นเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. เด็ก 5 คน ผู้ใหญ่ 2 คน ช่วยกันทำงานอย่างหนึ่งเสร็จใน 6 วัน แต่ เด็ก 7 คน ผู้ใหญ่ 5 คน ผู้ใหญ่ 5 คน ช่วยกันทำงานอย่างเดียวกันเสร็จใน 3 วัน จงหาว่าเด็ก 13 คน ผู้ใหญ่ 3 คน ช่วยกันทำงานนั้นแล้ว จะเสร็จในเวลากี่วัน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *