ข้อสอบ เจ้าพนักงานกรมสรรพากรปฏิบัติงาน ชุดที่ 10

ข้อสอบ เจ้าพนักงานกรมสรรพากรปฏิบัติงาน ชุดที่ 10

Results

-

#1. Microsoft Word 2019 เอฟเฟกต์ไหนที่เพิ่มเข้ามา นอกเหนือจาก 2016

ข้อต่อไป

#2. ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน Microsoft Word จะมีนามสกุลเป็นอะไร

ข้อต่อไป

#3. ฟอนต์ที่ใช้พิมพ์หนังสือราชการปัจจุบันคือ

ข้อต่อไป

#4. เมื่อต้องการจัดข้อความให้ชิดขอบซ้ายระยะห่างสวยงามต้องเลือกตามรูปภาพใด

ข้อต่อไป

#5. โดยปกติตัวหนังสือที่ใช้พิมพ์งานจะมีขนาดเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. โดยปกติการย่อและขยายหน้าจอจะตั้งค่าปกติไว้ที่ค่าใด

ข้อต่อไป

#7. การกำหนดแท็บย่อหน้าแรกปกติเริ่มต้นที่ค่าใด

ข้อต่อไป

#8. ระยะห่างบรรทัด ตั้งค่าปกติที่เท่าใด

ข้อต่อไป

#9. การใส่หมายเลขหน้าต้องเลือกคำสั่งใด

ข้อต่อไป

#10. เมื่อต้องการตั้งค่าหน้ากระดาษของเอกสาควรเลือกแท็บใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *