ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#2. ถ้าจำนวนเต็มบวก x และ 126 มี ห.ร.ม. เป็น 18 และ ค.ร.น. เป็น 252 แล้ว x คือจำนวนในข้อใด?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#3. เมื่อเวลา 8.00 น. สมชายเดินทางจากตำบล ก ไปตำบล ข ซึ่งห่างกัน 36 กิโลเมตรด้วยความเร็ว 3 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ครั้นถึงเวลา 9.00 น. สมหมายขี่จักรยานออกจากตำบล ข ไปตำบล ก ด้วยความเร็ว 8 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง อยากทราบว่าเขาพบกันเวลาอะไร?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดถูกต้อง?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดถูกต้อง?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#6. น้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมี 8 คน เป็น 58 กิโลกรัม เมื่อรวมน้ำหนักของสวลีเพิ่มอีก จะทำให้ น้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียน 9 คน เป็น 60 กิโลกรัม จงหาน้ำหนักของสวลี?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#7. โยนลูกเต๋าสองลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นที่ได้ผลรวมของแต้มบนลูกเต๋ามากกว่า 8 แต่ น้อยกว่า 12

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดถูกต้อง?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#10. ชายคนหนึ่งยืนห่างจากตึก 20 เมตร มองเห็นโคนเสาธง ซึ่งปักอยู่บนยอดตึกเป็นมุมเงย 45 องศา และ ปลายเสาธงเป็นมุมเงย 60 องศา แล้วเสาธงมีความสูงกี่เมตร?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.