ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 5

Results

-

#1. PowerPoint 2019 เอฟเฟกต์ไหนที่เพิ่มเข้ามา นอกเหนือจาก 2013

ข้อต่อไป

#2. เมื่อต้องการกำหนดพื้นสไลด์ให้เป็นสีเดียวต้องใช้คำสั่งใด

ข้อต่อไป

#3. ลักษณะการใช้งาน PowerPoint เป็นการใช้งานประเภทใด

ข้อต่อไป

#4. เมื่อต้องการนำรูปภาพมาทำเป็นสไลด์ต้องใช้คำสั่งใด

ข้อต่อไป

#5. เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์ต้องใช้คำสั่งใด

ข้อต่อไป

#6. การเปลี่ยนชื่อส่วนของสไลด์ ต้องเข้าไปเปลี่ยนในคำสั่งใดจึงจะเห็นดังภาพ

ข้อต่อไป

#7. เมื่อต้องการกำหนดเอฟเฟ็กในงานนำเสนอให้เหมือนกันหมดทุกสไลด์ต้องใช้คำสั่งใด

ข้อต่อไป

#8. จากภาพ คือไอคอนของอะไร

ข้อต่อไป

#9. เมื่อต้องการออกจากการนำเสนอภาพนิ่งให้กดปุ่มใด

ข้อต่อไป

#10. Ribbon (ริบบอน) คืออะไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *