ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 11

Results

-

#1. การเดินสายไฟด้วยเข็มขัดรัดสายควรติดตั้งที่ใดจึงจะเหมาะสม

ข้อต่อไป

#2. MCCB หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย

ข้อต่อไป

#4. การต่อสายไฟเข้าด้วยกันควรใช้อุปกรณ์ชนิดใด

ข้อต่อไป

#5. ท่อทางอัดเป็นท่อที่ส่งสารทำความเย็นที่มีสถานะเป็นไอหรือแก๊สจากอุปกรณ์ใด

ข้อต่อไป

#6. สายไฟฟ้าชนิดใดที่ต้องมีเคเบิลสเปสเซอร์เป็นตัวจับยึด

ข้อต่อไป

#7. ขนาดเสาไฟที่ใช้รับสายไฟ จากหลังมิเตอร์ไปตัวอาคาร คือ

ข้อต่อไป

#8. ลักษณะการติดตั้งหม้อแปลง ในระบบจำหน่ายมีกี่แบบ

ข้อต่อไป

#9. ระยะห่างของการปักเสาในทางตรงจะห่างกันต้นละเท่าไหร่

ข้อต่อไป

#10. ท่อชนิดใดใช้เดินสายใต้ดินมากที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *