ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 5

Results

-

#1. การตรวจสอบตัวเก็บประจุด้วยโอห์มมิเตอร์เข็มชี้ไป ทางขวาสุดแล้วค้าง แสดงผลอย่างไร

ข้อต่อไป

#2. การตรวจสอบตัวเหนี่ยวนำ เข็มมิเตอร์อยู่ในตำแหน่ง อินฟินิตี้ แสดงผลอย่างไร

ข้อต่อไป

#3. ก่อนทำการ วัดตัวต้านทานทุกครั้งจะต้องทำอย่างไร ก่อนเสมอเพื่อให้สามารถวัดและอ่านค่า ได้ถูกต้องที่สุด

ข้อต่อไป

#4. การวัดก่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน 100 โอมห์ แหล่งจ่าย 15V ต้องปรับย่านวัดที่ย่านใด

ข้อต่อไป

#5. ในการใช้งานทรานซิสเตอร์เป็นสวิทซ์ ขาใดของ ทรานซิสเตอร์ที่มีหน้าที่กวบกุมการเปิด-ปิดของสวิทซ์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อต่อไป

#6. .ถ้าเกิดใดโอดของมีวงจรเรียงกระแสวงจรหนึ่งเสีย ขึ้นมา จะสามารถใช้ซีเนอร์ไดโอดต่อทดแทน ได้ หรือไม่ เพราะอะไร

ข้อต่อไป

#7. จงบอกเหตุผลที่ต้องใช้แบบไฟฟ้า

ข้อต่อไป

#8. ในแบบไฟฟ้ใช้อะไรแทนอุปกรณ์

ข้อต่อไป

#9. จากรูปคือสัญลักษณ์อะไร

ข้อต่อไป

#10. จากรูปคือสัญลักษณ์อะไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *