ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 18

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 18

Results

-

#1. สิ้นค้าอย่างหนึ่งตั้งราคาไว้เพื่อให้ได้กำไร 25% แต่ปรากฎว่าขายไม่ออกต้องลดราคาล้างสต๊อก จะต้องประกาศว่าลคราคากี่เปอร์เซ็นต์ของราคาที่ตั้งไว้นั้นจะเท่าทุนพอดี

ข้อต่อไป

#2. ลิงตัวหนึ่งไค่เสาสูง 60 ฟุต วินาทีแรกไต่ขึ้นไปได้ 3 ฟุต วินาทีต่อมาลื่นลงมาอีก 2 ฟุต เป็นดังนี้สลับกันทุกวินาที นานเท่าไรถึงจะถึงยอดเสา?

ข้อต่อไป

#3. หากมีสัตว์ในสวนสัตว์ 60 ตัว โดยแบ่งเป็น นกเป็ดน้ำมากกว่ากวาง 1 ตัว กวางมากกว่าไก่ฟ้า 2 ตัว ไก่ฟ้ามากกว่าเสือ 3 ตัว เสือมากกว่างู 4 ตัว จงหาจำนวนขาทั้งหมดของสัตว์?

ข้อต่อไป

#4. จงหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่ 16,24 และ 36 หารแล้วเหลือเศษ 7 เท่ากัน?

ข้อต่อไป

#5. ให้ K เป็นจำนวนเต็มบวกซึ่ง K หาร 20 เหลือเศษ 2 หาร 30 เหลือเศษ 3 และ หาร 40 เหลือเศษ 4 จงหาค่า K ตรงกับข้อใด?

ข้อต่อไป

#6. ห้องเรียนกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร ต้องการติดผัคลมที่มุมหรือขอบโคยรอบของห้อง โดยให้ผัดลมอยู่ห่างเท่าๆกัน จะต้องใช้พัดลมอย่างน้อยที่สุดกี่ตัว?

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ในการสอบครั้งหนึ่ง สมศรีสอบคณิตศาสตร์ได้เกรด 3 สอบภาษาอังกฤษได้เกรด 4 ภาษาไทยได้เกรด 4 วิทยาศาสตร์ได้เกรค 2 สังคมได้เกรด 3 ถ้าจำนวนหน่วยกิตของวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และสังคม เป็น 3,3,2,3 และ 1 หน่วย ตามลำดับจงหาเกรดเฉลี่ย?

ข้อต่อไป

#9. เจ้าของที่ดินแห่งหนึ่งต้องการขุดสระน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่มีขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมดร ลึก 1.5 เมตร และเค้าได้นำดินที่ขุดได้มาขายราคา 5000 บาทคัน ซึ่งรถหนึ่งคันนั้นสามารถบรรทุกคินได้ 12 ลูกบาศก์เมตรและเสียค่าจ้างรถอีกคันล่ะ 200 บาท เจ้าของที่ดิน จะได้เงินทั้งหมดกี่บาท?

ข้อต่อไป

#10. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกยาสูบคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของพื้นที่เพาะปลูกข้าว

#11. พื้นที่เพาะปลูกยาสูบมากกว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพคอยู่ร้อยล่ะเท่าไร

#12. พื้นที่เพาะปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้อยกว่าพื้นที่เพาะปลูกของภาคกลางอยู่ร้อยล่ะเท่าไร

#13. พื้นที่ปลูกถั่วเขียวคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของพื้นที่เพาะปลูกข้าว

#14. จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *