บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 28

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 28

Results

-

#1. เหล้าผสม 15 ลิตร มีแอลกอฮอล์ 20% หากเอาน้ำเปล่าเติมลงไป 5 ลิตร ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เป็นร้อยละเท่าไร

ข้อต่อไป

#2. นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งมี 400 คน ในจำนวนนี้ มีผู้ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 225 คน และลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 240 คน ถ้ามีนักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์และไม่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษอังกฤษ 50 คน แล้วจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์และไม่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#3. 20% ของ 60 เป็น 6% ของจำนวนใด

ข้อต่อไป

#4. ทุนของการเลี้ยงไก่เป็นเท่าครึ่งของทุนของการเลี้ยงเป็ด เมื่อนำทั้งไก่และเป็ดไปขายปรากฏว่าขายไก่ได้กำไร 20 % และขายเป็ดได้กำไร 25 % ดังนั้นขายทั้งไก่และเป็ดได้กำไรกี่ %

ข้อต่อไป

#5. ราคาน้ำมันลดลง 25% ลูกค้ามาเติมน้ำมันเพิ่มขึ้น 30 % รายได้จะเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#6. นายเขียวมีเงินมากกว่านายขาว 25% ดังนั้น นายขาวจะมีเงินน้อยกว่านายเขียวกี่ %

ข้อต่อไป

#7. ตำรวจ 3 นาย ถูกถามคำถามซึ่งคำตอบคือไม่ครับ หรือใช่ครับ จงหาความน่าจะเป็นจะมีตำรวจตอบ ใช่ครับ 2 นาย

ข้อต่อไป

#8. จากลำดับ 100 , 97 , 94 , 91 , … , 10 มีทั้งหมดกี่พจน์

ข้อต่อไป

#9. จากรูปพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC มีขนาดเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. รัศมีวงกลม 21 หน่วย จงหาพื้นที่แรเงา

ข้อต่อไป

#11. ในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ก วิ่งชนะ ข 10 เมตร ชนะ ค 5 เมตร ในการแข่งขันวิ่ง 190 เมตร ระหว่าง ข และ ค ผลจะเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#12. 1. และ 2. ช่วยกันทำงานอย่างหนึ่งจะเสร็จใน 6 วัน ถ้า 1. ทำงานเสร็จเร็วกว่า 2. 5 วัน อยากทราบว่า 1. ทำงานนี้คนเดียวจะเสร็จในกี่วัน

ข้อต่อไป

#13. รถจักรยานคันหนึ่ง ล้อหน้ามีรูรั่ว 2 รู ถ้าปล่อยลมจากรูแรก ยางจะแบนภายใน 9 นาทีแต่ถ้าปล่อยลมจากรูที่สอง ยางจะแบนภายใน 6 นาที อยากทราบว่า ถ้าปล่อยลมจากทั้งสองรูพร้อมกัน ยางล้อหน้าจะแบนภายในกี่นาที

ข้อต่อไป

#14. นาฬิกาเรือนหนึ่งเดินเร็วไปนาทีละวินาทีครึ่ง ถ้าตั้งให้ตรงเวลาจริงในเวลาจริงในเวลาเที่ยงวันเมื่อเวลา 17.20 น. นาฬิกาเรือนนี้จะชี้เวลาเท่าใด

ข้อต่อไป

#15. นักศึกษา 3 มีอายุรวมกันเฉลี่ยแล้ว 23 ปี ถ้าอายุทั้งสามคนไม่มีใครต่ำกว่า 20 ปี อยากทราบว่าคนที่อายุมากที่สุดจะมีอายุเท่าไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *