ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 2

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 2

Results

-

#1. ฐานข้อมูลคืออะไร

ข้อต่อไป

#2. ไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดและความหนาน้อย มีน้ำหนักประมาณ 1.5 - 3 กิโลกรัม จอภาพใช้เป็นแบบแบนราบมีทั้งแสดงผลแบบสีเดียวและแบบหลายสี หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร

ข้อต่อไป

#4. การวัดขนาดข้อมูล 8 Bit มีค่าเท่ากับ

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดคือการสร้างภาพเสมือนจริงหรือภาพจำลองเหตุการณ์โดยระบบคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดไม่ใช่ข้อจำกัดของระบบผู้เชี่ยวชาญ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดกล่าวถึงความสามารถของ Robotics ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ฟังก์ชันการค้นหาข้อมูลจากคอลัมภ์แรก คืออะไร

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดคือฮาร์ดแวร์

ข้อต่อไป

#10. โดเมนเนม นามสกุล .com มีความหมายคืออะไร

ข้อต่อไป

#11. โดเมนเนม นามสกุล .edu มีความหมายคืออะไร

ข้อต่อไป

#12. อินเตอร์น็ตเริ่มต้นจากหน่วยในข้อใด

ข้อต่อไป

#13. ประเทศใดเป็นชาติแรกในการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต

ข้อต่อไป

#14. สิ่งใดคือ ซอฟแวร์

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.