ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ Personality Test ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ Personality Test ชุดที่ 1

คลิก!!..คอร์สติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์??

Results

-

#1. ผู้รับบริการ คาดหวังสิ่งใดมากที่สุดในการเข้ารับบริการ

ข้อต่อไป

#2. ผู้ประกอบธุรกิจบริการต้องการให้ผู้ให้บริการคำนึงถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ

ข้อต่อไป

#3. ความประทับใจอันยาวนานของแขกผู้มาเยือนเกิดจากอะไร

ข้อต่อไป

#4. การบริการอย่างมีคุณภาพมีบทบาทสำคัญในด้านใด

ข้อต่อไป

#5. การปลูกฝั่งจิตสำนึกในการบริการที่ดี คือ

ข้อต่อไป

#6. การส่งสัญญาณที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของไทยแท้แต่โบราณ คือ

ข้อต่อไป

#7. การสื่อสารเพื่องานบริการ ต้องคำนึงถึงข้อใดเป็นสำคัญ

ข้อต่อไป

#8. ขณะพูดโทรศัพท์กับลูกค้าหรือผู้รับบริการ สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องปฏิบัติเป็นอันดับแรก คือข้อใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดเป็นหลักวิธีการสร้างความกระตือรือร้น

ข้อต่อไป

#10. ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ ควรคำถึงเรื่องใดต่อไปนี้มากที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.