ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

Results

-

ข้อต่อไป

#1. "ชาวบ้านเก็บฟืนไว้หลาย ............. เพื่อหุงข้าวให้ ................ ลูกเสือที่มาพักแรมในวันนี้ "
คำนามบอกลักษณะข้อใดไม่สามารถเติมลงในช่องว่างได้ ตามลำดับ

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดต่อไปนี้เรียงลำดับคำตามพจนานุกรมได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. แพรวา : " ฉันจะ ........ เป็นคนดีให้ได้ พ่อแม่จะได้เลิก ............. เสียที "
ราตรี : "จ๊ะ ฉัน ............ กับเธอด้วยนะ ท่านทั้งสองคงจะ ........... มากทีเดียว"
ควรเติมคำข้อใดในช่องว่างของบทสนทนาข้างต้นตามลำดับ

ข้อต่อไป

#4. "ลูกน้องจะไม่เคารพนับถือผู้นำที่ขี้ขลาดฉันใด ผู้ฟังก็จะไม่เชื่อถือศรัทธาผู้พูดที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเองฉันนั้น" คำกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นความสำคัญของ สิ่งใด

ข้อต่อไป

#5. "ข้าราชการบางคนพอพ้นจากอำนาจแล้ว ถูกกล่าวหาว่าทุจริต คดโกงเงินของ แผ่นดิน" สำนวนใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

ข้อต่อไป

#6. "นักวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยทักษะการสังเกตและสัมผัสสิ่งต่างๆ รอบตัว ดังนั้น ถ้าดรุณวัยและบุฟผชาติอยากเป็นนักดาราศาสตร์ก็จะต้องปฏิบัติและฝึกฝนให้ได้ " จากข้อความที่กำหนดให้ข้างต้น มีคำสมาสและสนธิอย่างละกี่คำ

#7. จากบทประพันธ์ข้างต้นมีคำชนิดใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ปรากฎการใช้คำสุภาพ

ข้อต่อไป

#9. คำกลุ่มใดมีความหมายต่างพวก

ข้อต่อไป

#10. คำในข้อใดต่อไปนี้เขียนถูกต้องทุกคำ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *