บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบจริง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 (ทบ.63)

ข้อสอบจริง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 (ทบ.63)

Results

-

#1. ชายผู้หนึ่งชั่งน้ำหนักบนดาว A ได้ 600 นิวตัน เขาจะชั่งน้ำหนักบนดาว B ได้เท่าไร เมื่อมวลของดาว A เป็น 50 เท่าของดาว B และรัศมีของดาว A เป็น 3 เท่าของดาว B

#2. ชายผู้หนึ่งยืนบนดาดฟ้าสูง 140 เมตรโยนหินก้อนแรกขึ้นด้วยความเร็ว 60 เมตร วินาที และปล่อยหินก้อนที่สองจากตำแหน่งเดียวกัน ถ้ต้องการให้หินทั้งสองก้อนตกถึงพื้นพร้อมกัน อยากทราบว่า เขา จะต้องปล่อยหินก้อนที่สอง หลังจากโยนก้อนแรกนานเท่าไร (กำหนดให้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 10 เมตร/วินาที²)

#3. รถไฟขบวน A ขับด้วยความเร็ว 40 เมตร วินาที เข้าหารถไฟขบวน B ซึ่งขับสวนมาด้วยความเร็ว 50 เมตรวินาที ในขณะที่อยู่ห่างกัน 500 เมตร คนขับทั้งสองเหยียบเบรกพร้อมกันและสามารถหยุดรถได้พร้อมกัน และหยุดได้ห่างกัน 50 เมตร จงหาเวลาที่ทั้งสองใช้ในการหยุดรถ

#4. วัตถุชิ้นหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 30 เมตร วินาที ขึ้นบนพื้นเอียงทำมุม 53 องศากับแนวดึง จงหาระยะไกลสุดที่วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปได้ (กำหนดให้ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 10 เมตร/วินาที²)

#5. ลิงตัวหนึ่งมีมวล 10 กิโลกรัม รูดตัวลงจากเสาธงด้วยอัตราเร่ง 8 เมตร/วินาที² อยากทราบว่า แรงเนื่องจากความฝืดซึ่งมาจากมือลิงเป็นเท่าใด (กำหนดให้ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 10 เมตร/วินาที²)

#6. มวล 12 กิโลกรัม วางบนพื้นเอียงทำมุม 37 องศากับแนวระดับพื้นเอียงมีสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน 0.1 มีมวล 10 กิโลกรัม ผูกติดกับมวล 12 กิโลกรัม คล้องผ่านรอกลื่นดังภาพ จงหาขนาดของความเร่งของมวล 10 กิโลกรัม (กำหนดให้ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 10 เมตร/วินาที²)

#7. แรงดึงขนาด 200 นิวตัน กระทำต่อวัตถุมวล 50 กิโลกรัมในแนวระดับให้เคลื่อนที่จากหยุดนิ่งไปบนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 0.1 ได้ระยะทาง 10 เมตร อยากทราบว่าพลังงานจลน์เพิ่มขึ้นเท่าไร (กำหนดให้ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 10 เมตร/ วินาที²)

#8. ชายคนหนึ่งยืนบนหน้าผาสูง 120 เมตร เขาขว้างวัตถุหนัก 5 นิวตัน ด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที จงหาความเร็วของวัตถุขณะตกกระทบพื้นด้านล่าง (กำหนดให้ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 10 เมตร/ วินาที²)

#9. ขว้างลูกบอลมวล 300 กรัม เข้ากระทบกำแพงด้วยอัตราเร็ว 10 เมตร/วินาที และกระดอนกลับด้วยอัตราเร็ว 10 เมตรวินาที เท่าเดิมโดยใช้ช่วงเวลาในการกระทบกำแพง 2 มิลลิวินาที จงหาแรงกระทำจากกำแพง

#10. เครื่องบินลำหนึ่งบินด้วยความเร็ว 300 เมตรต่อวินาทีในแนวระดับในขณะอยู่สูงจากพื้นดิน 2 กิโลเมตร ได้ทิ้งถุงยังชีพลงมา จงหาว่าถุงยังชีพจะตกถึงพื้นห่างจากจุดปล่อยเป็นระยะเท่าใด (กำหนดให้ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 10 เมตร/วินาที²)

#11. นักเรียนนายร้อยเอ เคลื่อนที่ได้ 24 เมตร ใช้เวลา 2 วินาที และมีความเร่ง 2 เมตร/วินาที² นักเรียนนายร้อยบี เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้น 4 เมตร/วินาที จนมีความเร็ว 12 เมตร/วินาที ในเวลา 4 วินาที นักเรียนนายร้อยชี เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้นเท่ากับนักรียนนายร้อยเอ และมีความเร่งเท่ากับความเร่งของนักเรียนนายร้อยบี ถ้านักเรียนนายร้อยซีเคลื่อนที่นาน 5 วินาที อยากทราบว่าจะได้ระยะทางเท่าใด

#12. วัตถุตกจากที่สูง H เมตร ขณะที่ตกลงมาได้ครึ่งทางจะมีความเร็วกี่เมตร/วินาที

#13. รถมวล 1,000 กิโลกรัม บรรทุกของ 200 กิโลกรัม ใช้แรง 2,400 นิวตัน ลากบนพื้นลื่นจากจุดหยุดนิ่งนาน 5 นาที จะไปได้ไกลกี่กิโลเมตร

#14. ขว้างลูกบอลในทิศทำมุม θ กับแนวระดับลูกบอลลอยอยู่ในอากาศนาน 5 วินาที และไปตกบนพื้นที่อยู่ในแนวระดับเดียวกันกับจุดที่ขว้างห่างออกไปเป็นระยะทาง 180 เมตร จงหาความเร็วตามแนวระดับ ณ จุดเริ่มเคลื่อนที่ของลูกบอล

#15. ออกแรง F กระทำต่อวัตถุมวล 12 กิโลกรัมและ 8 กิโลกรัม ดังรูป นาน 10 วินาที จากหยุดนิ่ง จนมีความเร็วเป็น 80 เมตรวินาที จงหาแรงดึงเชือกระหว่างมวล 12 กิโลกรัม และ 8 กิโลกรัม

#16. ปล่อยวัตถุมวล 10 กิโลกรัม จากที่สูง 60 เมตรจากพื้นดิน เมื่อเวลาผ่านไป 3 วินาที วัตถุจะมีพลังงานจลน์มากกว่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงเท่าไร (กำหนดให้ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 10 เมตร/วินาที²)

#17. วัตถุทรงกลมมีมวล 5 กิโลกรัม วางบนพื้นลื่น 2 อัน ดังรูป จงหาแรง N₁ และ N₂

#18. ในแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 5,000,000 วัดความยาวของแม่น้ำ A ได้ 2 เซนติเมตร และ วัดความขาวของแม่น้ำ B ได้ 4 เซนติเมตร ความยาวจริงของแม่น้ำ A และ B รวมกันเป็นเท่าใด

#19. นักเรียนนายร้อยประวิทย์ ต้องการตากอุปกรณ์สนามบนคานเบาขนาดสม่ำเสมอยาว 6 เมตร โดยได้นำหม้อข้าวสนามหนัก 120 นิวตัน แขวนไว้ที่ปลายซ้ายสุดของคาน พลั่วสนามหนัก 300 นิวตัน แขวนที่ ปลายขวาสุดของคาน แล้วนำคานไปวางบนจุดรองรับสองจุดซึ่งอยู่ในแนวระดับจุดแรกห่างจากปลายซ้าย 2 เมตร จุดที่สองห่างจากปลายขวา 1 เมตร อยากทราบว่าแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับทั้งสองมีค่าเท่าใด

#20. นักเรียนนายร้อยวินัย มีตาชั่งแบบ 2 จาน ประกอบบนคานสม่ำเสมอและมีจุดหมุนอยู่ตรงกึ่งกลางคานพอดี แต่จานทั้งสองข้างหนักไม่เท่ากัน ในการชั่งน้ำหนักของวัตถุมวล M โดยวางวัตถุมวล M บนจาน ซ้าย พบว่าต้องเดิมน้ำหนัก m₁ กรัม บนจานขวา คานจึงสมดุลในแนวระดับได้ ครั้นเมื่อวางวัตถุมวล M อย่างเดียวบนจานขวา ปรากฏว่าต้องเติมน้ำหนัก m₂ กรัม บนจานซ้ายคานจึงสมดุลในแนวระดับได้อีก อยากทราบว่าวัตถุมวล M มีน้ำหนักกี่กรัม

#21. นักเรียนนายร้อยประหยัด นำวัตถุวางไว้หน้ากระจกโค้งที่มีรัศมีความโค้ง 40 เซนติเมตร อยากทราบว่านักเรียนนายร้อยประหยัดจะต้องใช้กระจกโค้งชนิดใด และวางวัตถุไว้ที่ระยะห่างจากกระจกเท่าใด จึงจะทำให้ได้ภาพที่ไม่สามารถใช้กากรับได้และมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุ 2 เท่า

#22. นักเรียนนายร้อยประวัติ ประกอบรถยนต์คันหนึ่ง โดยได้นำไปทดสอบด้วยการเลี้ยวโค้งบนถนนระดับซึ่งมีรัศมีความโค้งเท่ากับ 5 เมตร ถ้าจุดศูนย์กลางมวลของรถอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางรถยนต์สูงจากถนน 0.5 เมตร ปรากฏกว่ารถยนต์วี่งด้วยความเร็วสูงสุดที่จะไม่พลิกคว่ำเท่ากับ 10 เมตร/วินาที อยากทราบว่ารถคันนี้มีระยะห่างระหว่างล้อซ้ายขวาเท่าไร (กำหนดให้ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 10 เมตร/วินาที²)

#23. นักเรียนนายร้อยสมหวัง นำเชือกเส้นหนึ่งยาว 1 เมตร ยึดปลายข้างหนึ่งกับเสาแล้วจับปลายอีกข้าง หนึ่งสะบัดขึ้นลงอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกิดคลื่นบนเส้นเชือกมีความยาวคลื่น 50 เซนติเมตร จงหาว่าระหว่างปลายเชือกทั้งสองเกิดคลื่นนิ่งที่มีตำแหน่งบัพกี่บัพ

#24. นักเรียนนายร้อยประดิษฐ์ขับรถมอเตอร์ไซก็ไต่ถัง วิ่งเป็นวงกลมบนผนังภายในถังรูปทรงกระบอกที่หยุดนิ่งด้วยความเร็ว v ดังรูป ถ้านักเรียนนายร้อยประดิษฐ์มีมวล m ถังมีรัศมี R และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างยางล้อกับผนังของถังเท่ากับ μ จงพิจารณาว่าข้อใดถูกต้อง

#25. นักเรียนนายร้อยประยุทธ์ ทfสอบเครื่องโซนาร์โดยได้ส่งคลื่นเสียงที่มีความเร็ว 1,500 เมตร/วินาที ลงในแนวดิ่ง ตรวจพบวัตถุชนิดหนึ่งมีขนาค 0.3 เมตรต้ทะเล สะท้อนคลื่นนี้พอดี ถ้าคลื่นเสียงใช้เวลา เดินทางไปกลับ 3 วินาที อยากทราบว่านักเรียนนายร้อยประยุทธ์ใช้เครื่องโซนาร์ที่มีความถี่คลื่นเสียงต่ำสุดเท่าใด และวัตถุอยู่ลึกลงไปเท่าใด

#26. เมื่อความสูงเพิ่มขึ้น 11 เมตร จะทำให้ความสูงของปรอทในบารอมิเตอร์ลดลง 1 มิลลิเมตร ถ้ำวัดความดันของอากาศที่ยอดเขาแห่งหนึ่งได้เท่ากับ 0.80 บรรยากาศ โดยในขณะนั้นวัดความดันที่ระดับน้ำทะเลได้เท่ากับ 1.013 x 10⁵ นิวตัน/ตารางเมตร อยากทราบว่าความสูงของยอดเขาเทียบกับระดับน้ำทะเลมีค่าเท่าไร

#27. เพราะเหตุใดเราจึงเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียว

#28. จากวงจรไฟฟ้าตามรูป จงหากระแสไฟฟ้าที่ออกจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 12 โวลต์

#29. "เป็นฝุ่นผง ก้อนน้ำแข็งและแก๊สแข็งตัวไม่มีแสงสว่าง เมื่อโคจรใกล้ควงอาทิตย์ พลังงานจากดวงอาทิตย์ ในรูปความร้อนและลมสุริยะจะทำให้น้ำเข็งกลายเป็นไอ"คำกล่าวนี้เป็นลักษณะเฉพาะของดวงดาวใด

#30. นักเรียนนายร้อยสมศักดิ์ มีเครื่องใช้ไฟฟ้า 3 ชนิด คือ โทรทัศน์ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง พัดลมขนาด 100 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง และหลอดไฟขนาด 40 วัตต์ จำนวน 5 ดวง โดยนักเรียนนายร้อยสมศักดิ์จะเปิดโทรทัศน์และพัดลมพร้อมกันตั้งแต่เวลา 19.00 - 22.00 น. ทุกวัน ส่วนหลอดไฟจะเปิดพร้อมกันเพียง 4 ดวง ตั้งแต่เวลา 18.00 - 23.00 น. ของทุกวัน อยากทราบว่านักเรียนนายร้อยสมศักดิ์ ต้องชำระค่าใช้ไฟฟ้าเดือนธันวาคมเท่าไร ถ้าค่าไฟฟ้ายูนิตละ 1.5 บาท

#31. ข้อใดถูกต้อง

#32. สารในข้อใดไม่ละลายน้ำทั้งหมด

#33. สารในข้อใดมีจำนวนคาร์บอนอะตอมมากที่สุด (มวลอะตอม C = 12, O = 16, H = 1, Ca = 40)

#34. รังสี x และ y คือข้อใดตามลำดับ

#35. สารในข้อใดมีเพียงพันธะเดี่ยวเท่านั้น

#36. เงินมีปริมาตร 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร หนักเท่ากับทองแดงปริมาตร 180 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้าเงินหนักเป็น 9 เท่า ของน้ำที่มีปริมาตรเท่ากันทองแดงจะมีความหนาแน่นเท่าใด

#37. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องที่สุด

#38. ข้อใดกล่าวถึงอะตอมและไอออนต่อไปนี้ได้ถูกต้องที่สุด (เลขอะตอม A = 16, D = 27, E = 28, X = 35, Z = 7)

#39. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด

#40. ในการทดลองชะลอการละลายของหิมะโดยวิธีเติมเอทิลีนไกลกอล(C₂H₆O₂) หากต้องการลดจุดเยือกแข็งของน้ำ 1 ลิตร ลง 0.5 องศาเซลเซียส จะต้องใช้เอทิลีนไกลคอลกี่กรัม (ค่าคงที่ของการลดลงของจุดเยือกแข็งของน้ำ Kf = 1.86 องศาเซลเซียส/โมแลล มวลอะตอมของ C = 12, H = 1, O = 16 )

#41. นักชีววิทยาจัดไวรัสและไวรอยด์เป็นสิ่งมีชีวิต เนื่องจากคุณลักษณะในข้อใด

#42. จากข้อกำหนดต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

#43. สารประกอบใดที่ห่อหุ้มสารพันธุกรรมของไวรัสโดยตรง

#44. ชายคนหนึ่งดื่มสุราต่อเนื่องเป็นเวลานาน ร่างกายเริ่มทรุดโทรม ชายคนนี้ไปตรวจร่างกาย มีการนำเซลล์ตับไปตรวจหาความผิดปกติ โดยนำไปเปรียบเทียบกับชายที่ไม่ดื่มสุรา ผลที่ควรจะเป็นคือข้อใด

#45. เซลล์ในร่างกายของคนที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์ มีลักษณะเป็นอย่างไร

#46. จงเรียงลำดับขั้นตอนการ โคลนยีนในการทำพันธุวิศวกรรม

#47. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการหายใจระดับเซลล์

#48. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช

#49. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา

#50. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบหายใจของสิ่งมีชีวิต

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *