บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 10

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 10

Results

-

#1. การอัพโหลด (Upload) และดาวน์โหลด (Download) ข้อมูลต้องใช้ Protocol ในข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดไม่จัดเป็นการบริการจัดเก็บไลล์บนคราวด์ (Cloud)

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเป็นข้อดีของเครือข่ายแบบไคลเอนต์/เซิร์ลเวอร์

ข้อต่อไป

#4. รูปแบบเครือข่ายข้อใด ที่มีการเชื่อมต่อทุกสถานีรวมทั้งอุปกรณ์ทุกชิ้นเชื่อมต่อเข้ากับสายสื่อ (Back Bone) เพียงสายเดียว

ข้อต่อไป

#5. การใช้ Internet Explorer เพื่อต้องการเก็บเว็บไซต์ที่ชื่นชอบและมักจะเข้าเป็นประจํา มีขั้นตอนการ URL ของเว็บไซต์ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#6. จงแปลงตรงกับเลขฐานสิในข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดคือผลลัพธ์ของการคํานวณต่อไปนี้ Microsoft จาก Excel =14-5*3/2

ข้อต่อไป

#8. หน่วยควบคุมของคอมพิวเตอร์เปรียบได้กับอวัยวะใดของมนุษย์

ข้อต่อไป

#9. web server หมายถึง

ข้อต่อไป

#10. สมุดรายนามโทรศัพท์หน้าเหลือง จัดเป็นอะไร

ข้อต่อไป

#11. การสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลประเภทใด

ข้อต่อไป

#12. อุปกรณ์ใดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดเป็นApplication Program

ข้อต่อไป

#14. จํานวนปุ่มต่างๆบนแป้นพิมพ์มาตรฐานจํานวนเท่าไหร่

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดเป็นการสื่อสารแบบHalf-Duplex

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *