ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 4

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 4

Results

-

#1. หน่วยควบคุมของคอมพิวเตอร์เปรียบได้กับอวัยวะใดของมนุษย์

ข้อต่อไป

#2. TCP/IP ย่อมาจากอะไร

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดต่อไปนี้อยู่ในประเภทเดียวกันกับ Printer

ข้อต่อไป

#4. คีย์ลัดในข้อใดคือการเลือกทั้งหมด

ข้อต่อไป

#5. อุปกรณ์ใดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเป็น Application Program

ข้อต่อไป

#7. จำนวนปุ่มต่าง ๆ บนแป้นพิมพ์มาตรฐานจำนวนเท่าไหร่

ข้อต่อไป

#8. พลตำรวจโชคดี ได้รับคำสั่งให้ไปปลอบขวัญผู้ประสบภัยพิบัติด้วยความบันเทิง พลตำรวจโชคดีควรเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application) ในข้อใด

ข้อต่อไป

#9. คอมพิวเตอร์ชนิดใดที่มีสมรรถนะสูงที่สุด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดไม่ใช่ซอฟต์แวร์ประเภทเดียวกัน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *