บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 4

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 4

Results

-

#1. ในปัจจุบัน จิตวิทยา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดเป็นความหมายของการถ่ายโยงความรู้

ข้อต่อไป

#3. ทฤษฎีการเสริมแรง เกิดจากแนวคิดของนักการศึกษาคนใด

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดหมายถึงการเสริมแรงทางบวก

ข้อต่อไป

#5. การทาโทษนักเรียนด้วยการให้คัดลายมือส่งเป็นรูปแบบใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดหมายถึงการเสริมแรงทางบวก

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดหมายถึงการเสริมแรงทางลบ

ข้อต่อไป

#8. นักกีฬาโรงเรียนติด 0 ร ครูสั่งห้ามเล่นกีฬาจนกว่าจะทางานเสร็จหมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการทดลองของนักจิตวิทยา

ข้อต่อไป

#10. Learning by doing เป็นแนวคิดของใคร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *