ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องอนุกรม ชุดที่ 3

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องอนุกรม ชุดที่ 3

Results

-

#1. 1 3 5 7 16 31 59 ..........

ข้อต่อไป

#2. 18 36 57 76 100 ..........

ข้อต่อไป

#3. 2/5 1 16/10 11/5 ..........

ข้อต่อไป

#4. 4 36 8 118 14 256 18 338 24 ..........

ข้อต่อไป

#5. 1 11 18 55 96 156 ..........

ข้อต่อไป

#6. 13 9 3 15 25 5 17 49 7 19 81 9 21 ..........

ข้อต่อไป

#7. 3 9 12 21 33 ..........

ข้อต่อไป

#8. 12 13 16 14 15 36 16 17 ..........

ข้อต่อไป

#9. 3 14 7 45 15 124 31 ..........

ข้อต่อไป

#10. 1/3 5/3 9/15 25/27 ......

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.