บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 8

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 8

Results

-

#1. 16 20 24 28 32 .....

ข้อต่อไป

#2. 3 9 12 21 33 54 ......

ข้อต่อไป

#3. 4 9 16 25 36 .....

ข้อต่อไป

#4. 14 45 124 315 682 .....

ข้อต่อไป

#5. 25 30 40 55 ......

ข้อต่อไป

#6. สุดาซื้อรองเท้าคู่หนึ่งราคา 1,000 บาท ถ้าสุดาต้องการขายรองเท้าคู่นี้ให้ได้กำไรร้อยละ 10 แล้วสุดาจะต้องขายรองเท้าคู่นี้ไปในราคากี่บาท

ข้อต่อไป

#7. ถ้า a < b ซึ่ง a,b มีคำมากกว่าศูนย์ และ c เป็นเลขจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่าศูนย์ อยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้เป็น

ข้อต่อไป

#8. ถ้า 6 * 15 = 84 และ 8 * 11 = 80 แล้ว 4*9 มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. สมศักดิ์มีเงิน x บาท นำไปซื้ออาหาร ถ้าอาหารมีราคาลดลง 20% สมศักดิ์จะซื้ออาหารได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งมีผู้ไปร่วมงานทั้งสิ้น 180 คน มีผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิง 16 คน และมีผู้ใหญ่มากกว่าเต็ก 10 คน อยากทราบว่ามีเด็กไปร่วมในงานนี้กี่คน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *