ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 15

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 15

Results

-

#1. จ้างคนงาน 10 คน ขนของขึ้นจากท่าเรือใช้เวลา 9 ชั่วโมง ถ้ามีคนงาน 18 คน ทำงานอย่าง เดียวกันจะทำเสร็จในเวลากี่ชั่วโมง

ข้อต่อไป

#2. ก , ข และ ค ร่วมหุ้นกันลงทุนในอัตรา 1 : 2 : 4 ตามลำดับ ถ้า ก ลงทุน 1,200 บาท อยากทราบว่า ค จะลงทุนมากกว่า ข เท่าไร

ข้อต่อไป

#3. เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ดำรัสอายุ 15 ปี อีก 15 ปีข้างหน้า ดำรัสจะมีอายุเท่าไร

ข้อต่อไป

#4. มีไก่และหมูอยู่ในบ้านรวมกัน 12 ตัว ถ้านับขารวมกันได้ขาของไก่มากกว่าขาของหมู 6 ขา อยากทราบว่าในบ้านมีหมูอยู่กี่ตัว

ข้อต่อไป

#5. เสาไฟฟ้าปักห่างกันต้นละ 20 เมตร ระยะจากต้นที่ 1 ถึงต้นที่ 12 จะห่างกันกี่เมตร

ข้อต่อไป

#6. การสอบแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็มทั้งสองวิชาเท่ากับ 80 คะแนน ถ้านักเรียนคนหนึ่งสอบวิทยาศาสตร์ได้ 55% เขาต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ให้ได้กี่คะแนน จึงได้คะแนนรวมทั้งสองวิชาเท่ากับ 100 คะแนน

ข้อต่อไป

#7. (14AB) 16 เขียนในรูปการกระจายตรงกับจำนวนข้อใด

ข้อต่อไป

#8. ถ้าจำนวนขยะทั้งหมด มีปริมาณ 50,000 ตัน อยากทราบว่า ขยะที่เป็นพลาสติก มีจำนวนทั้งหมดประมาณกี่ตัน

#9. . จากแผนภูมิขยะประเภทใดมีมากเป็นลำดับที่ 2

ข้อต่อไป

#10. กำหนดจำนวน 111n = 11111₂ แล้วค่าของ n² + 1 มีค่าเท่ากับเลขฐาน 2 ในข้อใด

ข้อต่อไป

#11. ข้อสรุปใดต่อไปนี้เป็นจริง

ข้อต่อไป

#12. นายแดงได้รับเงินเดือนเพิ่ม 25% แต่เงินเดือนที่ได้รับเท่ากับที่เค้าได้รับเมื่อปีก่อน อยากทราบว่าปีที่แล้ว เข้าถูกลดเงินเดือนเท่าไร?

ข้อต่อไป

#13. กำหนด a = 2⁴⁸, b = 3³⁶, c = 5²⁴ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. จงหาค่าของสมการเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#15. (110101)2 มีค่าเท่ากับจำนวนในข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *