ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1

Results

-

#1. นาฬิกาบอกเวลา 08 : 00 น. เข็มนาฬิกาเข็มยาวกับเข็มสั้น ทำมุมกันกี่องศา

ข้อต่อไป

#2. 20096 5024 1256 .....

ข้อต่อไป

#3. 0 3 12 27 48 .....

ข้อต่อไป

#4. 20 17 40 36 80 75 160 .....

ข้อต่อไป

#5. 2 3 5 8 13 .....

ข้อต่อไป

#6. แพร่ : เหนือ → เลย : ?

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. การสอบแข่งขัน มีผู้สอบตกคิดเป็น 81% ถ้าผู้สอบตกมากกว่าผู้สอบได้อยู่ 1, 178 คน ในการสอบครั้งนี้มีผู้สอบได้กี่

ข้อต่อไป

#9. มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 10 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 8 คะแนน คะแนนรวมของผู้เข้าสอบทั้งหมดเป็นกี่คะแนน

ข้อต่อไป

#10. จากรูปภาพข้อใดมีความสัมพันธ์ต่างจากรูปอื่น

ข้อต่อไป

#11. ขนุน : เงาะ : ? : ?

ข้อต่อไป

#12. ตัวเลขในช่องว่าง มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#13. จงหาอนุกรมในลำดับถัดไปของ 5, -10, 20, -40, ......

ข้อต่อไป

#14. ปัจจุบันพี่น้องสามคนอายุรวมกันเท่ากับ 41 ปี น้องเล็กอายุครึ่งหนึ่งของคนกลาง ส่วนพี่คนโตเมื่อ 7 ปีก่อนอายุ มากกว่าคนกลาง 6 ปี อยากทราบว่าคนโตมีอายุเท่าใด

ข้อต่อไป

#15. ชุดข้อมูลมีค่าสังเกตุคือ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5 ฐานนิยมของข้อมูลชุดดังกล่าวคือข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *