ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 16

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 16

Results

-

#1. ทวด : ป้า ..... : ..... ?

ข้อต่อไป

#2. กีต้าร์ : ขลุ่ย ..... : ..... ?

ข้อต่อไป

#3. ตํารวจ : โจร ..... : ..... ?

ข้อต่อไป

#4. กวาง : เสือ ..... : ..... ?

ข้อต่อไป

#5. ลําไย : แอบเปิ้ล ..... : ..... ?

ข้อต่อไป

#6. ลอนดอน : ฮานอย ..... : ..... ?

ข้อต่อไป

#7. รัศมี : เส้นผ่าศูนย์กลาง ..... : ..... ?

ข้อต่อไป

#8. หก : วิสาขบูชา ..... : ..... ?

ข้อต่อไป

#9. ถ้าหิมะตกแล้วแดดจะออก วันนี้หิมะไม่ตก สรุปได้ว่า

ข้อต่อไป

#10. ถ้าหิมะตกแล้วแดดจะออก วันนี้หิมะตก สรุปได้ว่า

ข้อต่อไป

#11. ถ้าหิมะตกแล้วแดดจะออก วันนี้แดดออก สรุปได้ว่า

ข้อต่อไป

#12. ปลาฉลามไม่ใช่ปลา ปลาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สรุปได้ว่า

ข้อต่อไป

#13. ถ้ามะตูมไม่เป็นน้า ก็เป็นอาของรวงข้าว แต่พ่อของรวงข้าว ไม่ใช่พี่ชายของมะตูม ฉะนั้น

ข้อต่อไป

#14. ยาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดี บุหรี่เป็นยาเสพติด สรุปได้ว่า

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *