บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 14

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 14

Results

-

#1. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนหลักในการทำงานของคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#2. หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่า

ข้อต่อไป

#3. ข้อมูลเมื่อผ่านการประมวลผลแล้ว จะได้อะไร

ข้อต่อไป

#4. สัญญาณในคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณชนิดใด

ข้อต่อไป

#5. สิ่งใดที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้

ข้อต่อไป

#6. IP Address คือ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดกล่าวถึง Protocol ได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Internet Explorer ที่ทำหน้าที่แสดงที่อยู่ของเว็บไซต์

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดเรียงลำดับการเริ่มงานเวิร์ดได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ความสามารถของ Microsoft Word

ข้อต่อไป

#11. ในการคัดลอกข้อความเราสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดใดต่อไปนี้ได้

ข้อต่อไป

#12. ปุ่มใดบนคีย์บอร์ดที่ใช้เปลี่ยนตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ข้อต่อไป

#13. การสร้างลำดับเลขได้อัตโนมัติโดยการพิมพ์เลข “1” (พิมพ์ 1. วรรค) แล้วพิมพ์ข้อความ เมื่อเรากดคีย์ใดโปรแกรมจะสร้างลำดับเลขต่อไปให้

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึง ริบบอน (Ribbon) ได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. ค่าเริ่มต้นในการบันทึกเอกสารของ Microsoft Word 2007 จะมีนามสกุลอะไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *