บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6

Results

-

#1. ประพจน์ใดเป็นสัจจนิรันดร์

ข้อต่อไป

#2. 1. ถ้ามีสิ่งมีชีวิตยนดาวเคราะห์ แล้วดาวเคราะห์นั้นต้องมีน้ำและออกซิเจน
2. มีน้ำบนดาวเคราะห์ A
3. มีออกซิเจนบนดาวเคราะห์ B
4. มีสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ C
ข้อใดสรุปต่อไปนี้ทำให้การอ้างเหตุผลข้างต้นสมเหตุสมผล

ข้อต่อไป

#3. ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย ซึ่งจัดการแข่งขันแบบพบกันหมดซึ่งมีประเทศเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม และมาเลเชีย ทางผู้จัดการแข่งขันจะต้องจัดโปรแกรมแข่งขันทั้งหมดกี่คู่

ข้อต่อไป

#4. ทอดลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้ง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าทั้งสองลูกเป็นจำวนเฉพาะที่มากกว่า 5 ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#5. นำเลขโดด 0 ถึง 9 มาสร้างจำนวนเต็มบวกที่มีสี่หลักซึ่งหารด้วย 5 ได้ลงตัว โดยที่เลขโดดในแต่ละหลักไม่ซ้ำกันได้กี่จำนวน

ข้อต่อไป

#6. ท่อนไม้ 5 ท่อน มีความยาว 2, 4,5, 7 และ 8 เซนติเมตร สุ่มหยิบท่อนไม้ 3 ท่อน ความน่จะเป็นที่จะได้ไม้ทั้ง 3 ท่อน ซึ่งนำมาต่อเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. สนามฟุตบอลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 18 1/3 เมตร ด้านกว้างยาวน้อยกว่า 2 2/5 เท่าของด้านยาวอยู่ 28 เมตร ถ้าป๋อมแป๋มต้องการเดินรอบสนามฟุตบอลดังกล่าว 15 รอบ ป๋อมแป๋มจะเดินได้ระยะทางรวมเท่าใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *