ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 10

Results

-

#1. รถจักรยานยนต์คันหนึ่งมีวงล้อหน้าสั้นกว่าวงล้อหลังอยู่ 2.5 ฟุต เมื่อวิ่งในระยะทาง 200 หลา ล้อหน้าจะหมุนมากกว่า ล้อหลังเป็นจำนวน 8 รอบ เส้นรอบวงของล้อหน้ากับล้อหลังรวมกันเป็นเท่าไร

ข้อต่อไป

#2. จะต้องใช้ข้าวพันธุ์ ก. กิโลกรัมละ 20 บาท มาผสมกับข้าวพันธุ์ ข. กิโลกรัมละ 24 บาท เป็นอัตราส่วนเท่าไร จึงจะมีกำไร 40 % เมื่อขายข้าวที่ผสมกันไปกิโลกรัมละ 32 บาท

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. x มีค่าเท่าไร

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. นายกอบชัยมีที่ดินซึ่งด้านขาวขาวกว่าด้านกว้าง 7 เมตร และด้านยาวด้านหนึ่งอยู่ติดแม่น้ำเขามีลวดหนามอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งถ้านำมาทำรั้วรอบที่ดินโดยด้านที่ติดแม่น้ำไม่ต้องทำรั่วเขาพบว่าถ้าทำรั้วลวดหนาม 3 รอบ ความยาวลวดหนามที่มีอยู่จะไม่พอขาดไป 23 เมตร แต่ถ้าทำรั้ว 2 รอบ ความยาวลวดหนามที่มีอยู่จะเหลือ 23 เมตรพอดี จงหาว่าที่ดินของนาย กอบชัย มีพื้นที่กี่ตารางวา

ข้อต่อไป

#8. มีเลขบวก 2 จำนวน ปรากฏว่า 3 เท่าของกำลังสองของจำนวนน้อยต่างจาก 52 อยู่เท่ากับกำลังสองของจำนวนมากพอดี แต่ถ้านำค่ากำลังสามของผลบวกทั้งสองจำนวนมารวมกับกำลังสามของผลต่างของทั้งสองจำนวนนี้จะได้เท่ากับ 520 จงหาว่าเลขทั้งสองจำนวนนี้รวมกันได้เท่าไร

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดผิด

ข้อต่อไป

#10. 0.72, 15/16, 2 7/8มี ค.ร.น. เป็นกี่เท่าของ ห.ร.ม.

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. ถ้า x³ + 4x² y + 4xy² + y³ หารด้วย x² + xy + y² เหลือเศษ A จงหา 4²+2A

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *