ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3

Results

-

#1. ในการต้มน้ำ 50 กรัม 30 องศาเซลเซียส โดยการใช้กาต้มน้ำแบบขดลวดต้านทาน 220 โวลต์ 500 วัตต์ จนกระทั่งน้ำเดือดพอดี จะใช้เวลานานประมาณกี่วินาทีถ้ากาต้มน้ำนี้มีประสิทธิภาพ 70 % (1 แคลอรี = 4.18 จูล)

ข้อต่อไป

#2. วางรถไฟที่เป็นเหล็กกล้ามีความยาว 30 กิโลมตร ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ในวันที่มีอากาศร้อนจนมีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส รางรถไฟนี้จะมีความยาวเป็นเท่าไร (กำหนดให้ดำสัมประสิทธิ์การขยายตัวตามยาวของเหล็กกล้าเท่ากับ 11 x 10⁻⁶ (องศาเซลเซียส)⁻¹)

ข้อต่อไป

#3. วัตถุอันหนึ่งวางห่างจากเลนส์ 9 เซนติเมตร ทำให้เกิดภาพเสมือนห่างจากเลนส์ 27 เซนติเมตร ถ้าเลื่อนวัตถุห่างจากเลนส์มากขึ้นจนกระทั่งอยู่ห่างจากเลนส์ 27 เซนติเมตร ภาพที่เกิดจะเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนห่างจากเลนส์เท่าใด

ข้อต่อไป

#4. แม่มดตนหนึ่งต้องการส่องหน้าตัวเองในกระจกวิเศษ ถ้ากระจกวิเศษนี้มีความยาวโฟกัส 20 เซนติเมตร แม่มดมองเห็นภาพตัวเองในกระจกขนาดหนึ่งในสี่ของตัวเอง จงหาว่าแม่มดและภาพอยู่ห่างกันเท่าใด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. P เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความต้านทาน 20 โอห์ม และต่อกับแบตเตอรี่ 20 โวลต์ ความต้านทานภายใน 1 โอห์ม และ ลวดความต้านทาน AB ซึ่งมีความต้านทาน 0.25 โอห์มต่อเซนติเมตร S เป็นสวิตซ์เลื่อนไปมาได้บนลวด AB ถ้าต้องการให้กระแสไฟฟ้า 0.8 แอมแปร์ไหลผ่านอุปกรณ์ P จะต้องเลื่อนสวิตซ์ S แตะลวดที่ C ห่างจาก A เท่าไร

ข้อต่อไป

#7. หลอดไฟดวงหนึ่งพิมพ์อักษรไว้ว่า 220 โวลต์ 60 วัตต์ ทดลองใช้ไป 1 เดือน (30 วัน) โดยเปิดใช้หลอดไฟ ดังกล่าววันละ 4 ชั่วโมง ติดต่อกัน เมื่อนำหลอดไฟดวงนั้นมาวัดค่าความต้านทาน พบว่ามีค่าเท่ากับ 484 โอห์ม ค่าไฟฟ้าของหลอดไฟดังกล่าวเท่ากับกี่บาท (ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2.50 บาท)

ข้อต่อไป

#8. ในการฉายลำแสงผ่านของเหลว A ซึ่งมีค่าดรรชนีหักเห n₁ แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นของเหลว B ซึ่งมีค่าดรรชนีหักเหเป็น 2 เท่าของค่าดรรชนีหักเหของของเหลว A จงหาว่าอัตราเร็วของแสงในของเหลว A มีค่าเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. ก้อนแบไรต์รูปทรงลูกบาศก์ขนาด 10 เซนติเมตร มีค่าความถ่วงจำเพาะ 4.5 จงหามวลของก้อนแบไรต์ดังกล่าว

ข้อต่อไป

#10. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *